Spolupráca medzi Mestom Banská Bystrica a Slovenskou agentúrou životného prostredia získala 30. novembra 2012 oficiálnu platformu podpísaním memoranda o spolupráci.

Za Mesto Banská Bystrica memorandum podpísal primátor Banskej Bystrice Peter Gogola, za Slovenskú agentúru životného prostredia generálna riaditeľka Dagmar Rajčanová. Obidve strany už roky spolupracujú pri organizácii medzinárodného filmového festivalu ENVIROFILM, ktorý sa každoročne teší veľkému záujmu zo strany obyvateľov Banskej Bystrice. Tento rok sa spolupráca rozšírila o Európsky týždeň mobility a do budúcnosti plánujú ďalšie podujatia environmentálneho charakteru, prostredníctvom ktorých chcú zvýšiť záujem obyvateľov mesta o životné prostredie. Memorandum stanovuje rozsah a podmienky vzájomnej užšej spolupráce pri príprave takýchto podujatí.