Vo štvrtok odštartuje nultý ročník Medzinárodného festivalu divadla so sociálnym presahom – Akcent. Pripravených je množstvo divadelných vystúpení a workshopov, ktorých hlavným cieľom je podnietiť ľudí k zamysleniu sa a prostredníctvom umenia prispieť k pozitívnej sociálnej zmene.

Akcent, alebo aj Medzinárodný festival divadla so sociálnym presahom, odštartuje už tento týždeň svojím nultým ročníkom. Prvá vlna vystúpení prebehne 30. septembra – 2. októbra na Slovensku, konkrétne v Banskej Bystrici. Druhá vlna je naplánovaná na 4. – 7. októbra v hlavnom meste Českej republike.

Festival vytvára platformu pre umenie, ktoré prekračuje hranice medzi umeleckou tvorbou, sociálnymi problémami a politikou. Akcentuje témy a problémy diskriminovaných či sociálne exkludovaných skupín obyvateľstva a zároveň presadzuje nový pohľad na funkciu umenia v sociálnom kontexte.

Festival AKCENT vzniká z iniciatívy Divadla z Pasáže v Banskej Bystrici v spolupráci s Divadlom Archa z Prahy. Obe divadlá majú bohaté skúsenosti v práci s ľuďmi z marginalizovaných skupín a cítia, že prostredníctvom umenia je možné postupne dospieť k pozitívnej sociálnej zmene. Táto zmena v sebe zahŕňa:

  • staré i nové riešenia problémov diskriminovaných komunít – napr. Rómov, prisťahovalcov, hendikepovaných, LGBT komunity či ostatných ľudí vylúčených zo spoločnosti na základe strachu z inakosti (xenofóbie), chudoby, nedostatku, osamelosti
  • proces odstraňovania predsudkov voči marginalizovaným skupinám a ich spoločenskú integráciu
  • prehĺbenie porozumenia, solidarity a tolerancie medzi členmi týchto skupín a väčšinovou spoločnosťou.

Festival AKCENT je určený širokej verejnosti, reprezentantom marginalizovaných skupín obyvateľstva, ale rovnako aj odborníkom, teoretikom umenia, novinárom, študentom umeleckých škôl, umeleckým tvorcom a členom umeleckých súborov a združení.

Nultý ročník festivalu je prvým krokom k vytvoreniu európskej komunikačnej platformy divadelných tvorcov a súborov tejto oblasti umenia.

Festival sa koná pod záštitou predsedníčky vlády SR Prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD.

Program festivalu nájdete v našom kalendári podujatí.