Niektorí občania sa cítia dotknutí, že sa ocitli na zozname neplatičov napriek tomu, že svoje záväzky majú vyrovnané. Mestský úrad sa bráni tým, že postupuje striktne podľa zákona.

Zverejnenie zoznamu firiem a fyzických osôb, ktoré dlžia mestu na miestnych daniach a poplatkoch pripravilo niektorým ľuďom nemilé prekvapenie. Napriek tomu, že si neboli vedomí svojich záväzkov, zistili že mestu dlhujú nemalú čiastku. „Na to, že som v zozname neplatičov ma upozornili rodinní známi. Ostal som v šoku, lebo suma sa blížila k 200 eurám. Vôbec som nevedel o tom, že by som niekedy nejaký poplatok neplatil,“ povedal pre BBonline.sk jeden z ľudí, ktorý sa ocitol v zozname. „Následne som na mestskom úrade zisťoval o čo ide a bolo mi povedané, že sa jedná o záväzky z roku 2006 a 2007. Nie som si vedomý, že by som vtedy niečo neplatil, ale neviem ako to spätne dokážem. Čo budem teraz hľadať platbu v päť rokov starých výpisoch?“ dodáva občan, ktorý chcel zostať v anonymite. Podobne zareagoval aj ďalší nami náhodne oslovený človek zo zoznamu, ktorý dlhuje 177,73 eur. „Neviem za čo to je. Musím sa spýtať na mestskom úrade,“ povedal prekvapený Banskobystričan.

Paradoxné je, že medzi neplatičmi sa ocitli aj dvaja poslanci mestského zastupiteľstva. Milan Smädo (nezávislý) hovorí, že dlh vznikol dôsledkom toho, že podniká ako živnostník. „V prvom rade treba povedať, že mesto mi dĺži štyri milióny korún, z toho to vzniklo,“ povedal pre BBonline.sk Smädo s tým, že momentálne má všetky záväzky voči mestu uhradené: „Bolo to už dávno zaplatené.“ Mestu by nemal nič dlhovať ani druhý poslanec na zozname Ján Šabo (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS). „Môžem vydokladovať, že som to uhradil ešte pred tým, ako sa zverejnil zoznam,“ vysvetľuje Šabo, ktorý bol prítomnosťou svojho mena na zozname nepríjemne zaskočený: „Iba náhodou som sa to dozvedel od známych, myslel som si, že je to fór.“

V úvode článku spomínaný Banskobystričan sa pýta, prečo mesto najprv neplatičov neupozornilo na nedoplatky, ale riešilo to takouto „tabuľou hanby.“ Hovorkyňa Mestského úradu v Banskej Bystrici Monika Pastuchová pre BBonline.sk vysvetlila, že mesto si iba plní zákonnú povinnosť, ktorú jej ukladá zákon s účinnosťou od začiatku tohto roka. Zverejnenie zoznamu je navyše čiastočným naplnením výzvy poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí požadovali efektívnejší výber miestnych daní. Zoznam neplatičov je aktuálny k 31.12.2012, preto ak niekto po tomto dátume uhradil svoje záväzky, zoznam to nereflektuje. Vzhľadom k tomu, že medzi dlžníkmi sa ocitlo 2854 fyzických osôb a 102 právnických osôb, mestský úrad nie je schopný častejšie aktualizovať tento zoznam. V prípade, že má dotyčný pochybnosti o zverejnenom záväzku, treba využiť možnosti kontaktovania mestského úradu prostredníctvom klientského centra.

Skontrolujte či mestu nedlhujete na miestnych poplatkoch:

Zoznam firiem, ktoré dlžia mestu na miestnych daniach a poplatkoch… (k 31.12.2011)

Zoznam fyzických osôb, ktoré dlžia mestu na miestnych daniach a poplatkoch… (k 31.12.2011)