Ak ste ku koncu vlaňajšieho roka dlžili mestu na dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty alebo ste mali nedoplatok na poplatku za komunálny odpad a tento dlh presiahol 160 eur, nájdete sa ponovom v zozname dlžníkov.

Správca daní, ktorým je v tomto prípade mesto, má podľa zákona možnosť zverejňovať zoznam svojich daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur. Na v týchto dňoch zverejnených zoznamoch, sa tak ocitlo 2854 fyzických a 102 právnických osôb. Jedná sa len o najväčších dlžníkov, ktorých dlh presiahol vyššie uvedenú sumu.

Najväčšími dlžníkmi mesta sú spoločnosti, ktoré sú už dlhšie v konkurze či likvidácii. Najviac – vyše 156 tisíc, dlžia mestu bývalé Závody výpočtovej techniky (ZVT), ktoré sú v konkurze. Medzi dlžníkmi ale nájdeme aj veľké mieste podniky ako napríklad Slovenskú poštu. Zaujímavosťou je, že mestu na miestnych daniach dlží aj jej vlastná akciová spoločnosť MBB. Najväčší dlžník z radov fyzických osôb v ničom nezaostáva za dlžníkmi z radov firiem, keď mestu dlží vyše 35 tisíc eur.

Potrebu zefektívnenia výberu daní riešili mestskí poslanci v závere minulého roka tak v pléne mestského zastupiteľstva, ako aj mestskej rady či „finančnej“ komisie MsZ pri téme zvyšovania daní. Práve zverejňovanie takejto „tabule hanby“ pomohlo v poslednom období k zefektívneniu výberu miestnych daní a poplatkov vo viacerých mestách a obciach na Slovensku.

Pozrite si:

Zoznam firiem, ktoré dlžia mestu na miestnych daniach a poplatkoch… (k 31.12.2011)

Zoznam fyzických osôb, ktoré dlžia mestu na miestnych daniach a poplatkoch… (k 31.12.2011)