Len nedávno sa v širšom priestore prírodného prameňa Medokýš, medzi plážovým kúpaliskom a plavárňou, uskutočnili terénne úpravy. Odstránili sa náletové dreviny a odviezli sa vrchné vrstvy pôdy, aby sa vytvoril vhodný podklad pre vysadenie novej trávy. Keďže priestor nebol vo vlastníctve mesta, tak mesto dávalo len výzvy vlastníkovi, aby ho udržiaval, v zmysle kosenia a údržby zelene, vysvetlila nevyužívanie priestoru Rímskokatolíckou cirkvou hlavná manažérka projektu „Bystričania, obnovme si Medokýš!“, Ivana Barlíková.V súčasnosti prebiehajú návrhy a komunikácia o nájomnej zmluve na tento priestor, objasnila.

Aké sú návrhy?
Do projektu obnovy sa už aktívne zapája aj verejnosť. Svoju víziu môžu obyvatelia sprostredkovať napríklad na plánovacom stretnutí. Včera túto formu využilo približne 30 záujemcov. Do výkresov so zanietením zakreslili svoje nápady, ktoré budú zohľadnené v architektonickom návrhu. Pri revitalizácii priestoru sa určite zrekonštruuje prírodný prameň a obnoví altánok. Osadia sa tiež informačné tabule o zložení vody. Prameň je však pod úrovňou terénu, čo nie je najpriaznivejšie. Ivana Barlíková pre BBonline.sk vysvetlila: Chceli sme aj zdvihnúť prírodný prameň, aby nebol v zákryte a nechodili tam bezdomovci. Toto však nie je možné, dali sme si spraviť aj analýzu. Tým pádom musíme pracovať s tým, čo máme.Otázna je stále kvalita vody, ktorej analýza ešte nie je spracovaná. V prípade, že voda nebude pitná, prítomní navrhli alternatívu vo forme fontánky s pitnou vodou, podobnej tej na Námestí SNP. Popri Medokýši bude viesť aj cyklotrasa do Podlavíc, preto sa uvažuje aj o tabuliach, na základe ktorých bude každý vedieť, kde sa nachádza, a kam a za aký čas sa môže dostať. Nevyhnutnosťou sú tiež stojany na bicykle v blízkosti altánku.

Medzi najčastejšie návrhy sa zaradila aj potreba hladkých chodníkov napr. pre korčuliarov či výsadba stromov, ktoré odhlučnia priestor a poskytnú v lete nevyhnutný tieň. Samozrejmosťou sú lavičky, prípadne stoly, trávnatá plocha vhodná na pikniky. Mladých by mohla prilákať sieť wifi a možno aj ohnisko či priestor na gril. Medzi návrhmi zaznel aj náučný včelársky chodník, detský lanový park, priestor pre petang či pódium pre muzikantov. Flóru by mohla spestriť bylinková záhradka, kvetinový záhon či skalka. O tom, čo bude nakoniec schválené a zapracované do architektonického návrhu, rozhodnú najmä financie a súlad s cieľmi projektu. Obnova priestoru by mala prilákať ľudí hľadajúcich oddych, ale mala by tiež poskytnúť možnosti na aktívne využívanie času.Chceme, aby tento priestor slúžil ľuďom a aby to bol verejný priestor. Taktiež aby bol navštevovaný všetkými Bystričanmi, dodala Ivana Barlíková.

Tento rok sa zo získaných financií spravia najmä nevyhnutné úpravy. Niektoré naplánované prvky budú možno dobudované až neskôr. Do konca mája môžete svojimi nápadmi prispieť aj vy. Návrhy môžete poslať e-mailom na medokys@banskabystrica.sk. Následne, po vyhlásení brigád, sa môžete aktívne zapojiť aj do samotných úprav. V septembri, najneskôr v októbri, by mal byť priestor slávnostne otvorený.