Ešte v apríli sme vás informovali o projekte revitalizácie areálu medokýšu na Štiavničkách, ktorý už v súčasnosti naberá na realite. Projekt podporila zo svojho grantového programu nadácia EKOPOLIS sumou 6 tisíc eur. Do revitalizácie sa však zapojí aj samotné Mesto, či mestská spoločnosť Mestské lesy. V minulosti sa samospráva odvolávala najmä na vlastnícke pomery pozemku, na ktorom sa medokýš nachádza, ten totiž patrí Rímskokatolíckej cirkvi. Tá však tentokrát s realizáciou tohto miesta súhlasila. Už vo štvrtok 12. mája o 16.30 h sa v Základnej škole na Spojovej ulici uskutoční verejné stretnutie k projektu, kde sa budú môcť miestni obyvatelia vyjadriť k budúcemu využitiu tejto rodiacej sa rekreačnej zóny.