Na občianske právne problémy je tu naša rubrika pripravovaná v spolupráci s mediačno-konzultačným centrom Sova. Ak váš problém spadá do tejto oblasti a ste ochotní ho publikovať (bez uvedenia mena) napíšte ho do našej rubriky a odpovieme aj vám…

Otázka čitateľky:

Dobrý deň, som 6,5 roka rozvedená, ale bývalým manželom majetkovo nevysporiadaná. Bývam už v inom meste a na inej adrese, môže to byť problém pri BSM? Som polovičný vlastník rodinného domu, na ktorého opravu nie malou sumou prispel môj otec. Ako to je prosím vás s darom počas manželstva? Čo musím spraviť ako prvé, keď sa chcem majetkovo rozdeliť ale dohodou to nie je možné – bývalý manžel v dome býva aj s priateľkou a tvrdí mi, že nemá kam ísť a vyplatiť ma nemá z čoho. Čo mám prosím vás robiť? Veľakrát som sa chcela dohodnúť, on nemá záujem sa o tom vôbec baviť.

Odpoveď

Vážená čitateľka,
vopred ďakujeme za Vašu otázku. Je potrebné na začiatok skonštatovať, že nie je vôbec ojedinelá a zamestnáva mnoho ľudí. Mediácia ako alternatíva súdneho konania rieši, a mediátor je na to trénovaný, aj takéto spory, kde protistrana je v zjavnom odpore a zdá sa, že dohodnúť sa nie je možné.

A teraz k Vašej otázke konkrétne. Na vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov /BSM/ je potrebné dodržať po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva lehotu tri roky. Po uplynutí tejto doby sa BSM mení na podielové vlastníctvo. Aj keby sa jednalo o BSM bývanie jedného z bývalých manželov v inom meste nemá vplyv na riešenie vysporiadania BSM. O spoluvlastníctve pojednáva druhá hlava občianskeho zákonníka a nasledujúce ustanovenia.

V druhej časti Vašej otázky sa pýtate na dar, prijatý počas trvania manželstva. Počas manželstva je všetko čo manželia spoločné nadobudnú označované ako masa BSM. Do masy BSM sa, ale zo zákona nezhŕňajú veci hnuteľné, alebo nehnuteľné získané dedením, alebo darom. Takže dar prijatý od darcu počas manželstva je výlučným vlastníctvom toho kto dar prijal a nie je súčasťou masy BSM.

Ak chcete vysporiadať majetok, je potrebné osloviť právneho zástupcu a ten podá návrh na príslušný súd o rozdelenie majetku po rozvode manželstva. Musím však upozorniť, že je to spojené so súdnymi poplatkami, ktoré nie sú rozhodne malé a sú vo výške 6% zo súdenej veci. Toto je jedna možnosť. Druhá možnosť a v tomto prípade by som odporučil navštíviť mediátora za účelom osobného pohovoru o možnostiach mediačne riešiť Váš problém. Tento pohovor je bezplatný a pokiaľ nebude možné mediovať Váš problém, alebo nebudete chcieť riešiť svoj problém mediátorom, naše centrum má zazmluvnených advokátov venujúcich sa rôznym oblastiam práva. Pokiaľ nemáte svojho právneho zástupcu centrum Vám ho vie odporučiť.

Mediačno konzultačné centrum SOVA
Mgr. Martin Dubníček
Mediátor

Máte právny problém? Obráťte sa na našu mediačno-právnu poradňu…