Na občianske právne problémy je tu naša rubrika pripravovaná v spolupráci s mediačno-konzultačným centrom Sova. Ak váš problém spadá do tejto oblasti a ste ochotní ho publikovať (bez uvedenia mena) napíšte ho do našej rubriky a odpovieme aj vám…

Otázka čitateľa:

Od môjho zamestnávateľa som dostala hodinovú výpoveď na základe nepravdivých údajov. Prinútil ma podpísať výpoveď formou vyhrážania sa, i keď som trvala na preverení dôvodu výpovede ešte raz. Na druhý deň som sa písomne odvolala. Medzi tým zamestnávateľ bez môjho vedomia vyhlásil na pracovnej porade asi pred 150 zamestnancami príčinu mojej výpovede, i keď je v riešení, čím pošpinili moje meno na základe nepravdivých údajov. Rada by som chcela vedieť, či mám narok na odškodné a v akej výške sa ho môžem domáhať súdnou cestou. Som slobodná matka a pošpinenie mojho mena musí znášať aj moje maloleté dieťa, keďže informácia sa dostala až do môjho najbližšieho okolia.

Odpoveď:

V prvom rade si dovolím zhodnotiť, že Vami predostretý problém je riešitelný mediáciou a netreba ísť hneď súdnou cestou. Vami popisovaný problém javí známky bossingu, zamestnávateľ určite pochybil, nie je minimálne morálne prípustné prezentovať dôvody rozviazania pracovnej zmluvy pred ostatnými zamestnancami. Pokiaľ výpoveď bola prijatá pod nátlakom a vyhrážkami, pravdepodobne nie je ani platná, nehovoriac o dôvodoch vypovedania pracovnej zmluvy. Odporúčam kontaktovať najbližšieho mediátora nášho centra a konzultovať to s ním. Úvodná konzultácia je zdarma, a mediátor Vám povie či je spor vhodný na mediáciu. Pokiaľ máte záujem je možné ma kontaktovať telefonicky, kontakt na našej stránke.

Mediačno konzultačné centrum SOVA
Mgr. Martin Dubníček
Mediátor

Otázka čitateľa:

Mám auto na leasing a mám záujemcu, ktorý by ho chcel, len nemá vydokladovaný papierový príjem, tým pádom sa leasing nedá na neho prepísať. Dá sa u notára podpísať zmluva o tom, že on bude novým držiteľom vozidla, a že on bude platiť ten leasing a všetky škody spôsobené na vozidle. Je takéto niečo postačujúce ako ochrana, aby som nejaké prípadné škody a nedoplatky nemusela platiť potom ja?

Odpoveď:

Na Vašu otázku je jednoduchá odpoveď, takúto dohodu je možné spísať a uzavrieť aj u mediátora. Je možné, že Vás to vyjde lacnejšie ako u notára, ale hlavne viete uzavrieť v rámci tej istej dohody mediačnú doložku, ktorá vám dáva priestor rýchlo a efektívne riešiť prípadný problém. Neviem z ktorej časti SR pochádzate, ale skúste si na našom portáli nájsť najbližšieho mediátora nášho centra..

Mediačno konzultačné centrum SOVA
Mgr. Martin Dubníček
Mediátor

Máte právny problém? Obráťte sa na našu mediačno-právnu poradňu…