Na občianske právne problémy je tu naša rubrika pripravovaná v spolupráci s mediačno-konzultačným centrom Sova. Ak váš problém spadá do tejto oblasti a ste ochotní ho publikovať (bez uvedenia mena) napíšte ho do našej rubriky a odpovieme aj vám…

Otázka čitateľa:

V júli 2011 som sa dala prehovoriť na prestup z SPP do Energetického centra a po podpise zmluvy som zistila, že dotyčný díler mi zadal dobu platnosti zmluvy na 5 rokov i keď sme sa ústne dohodli, že bude zmluva uzatvorená na dobu neurčitú (čo rozumiem, že sa môže kedykoľvek vypovedať). Hneď ako som to zistila, zaslala som doporučený list o žiadosť o zmenu doby platnosti (čiže do 1 týždňa) na jeden rok. Nikto sa po celú dobu neozýval, raz mi volali a povedali, že už je to v rozpracovaní a nakoniec tento rok mi poslali list, v ktorom uvádzajú, že moja zmluva je viazaná na 5 rokov a hotovo. Neviem čo mám robiť, lebo žiadajú aj poplatok 100 eur za porušenie VOP, že som nedala prehlásiť aj ZSE.

Odpoveď:

Vážená čitateľka,

na posúdenie Vášho problému by bolo potrebné vidieť znenie danej zmluvy. Vo všeobecnosti však platí, že aj ústna dohoda / pokiaľ máte na to svedka / je dohoda. Často krát sa stáva, že podstatné náležitosti si klient prečíta, alebo uvedomí až po podpise zmluvy. Nie zriedka sa stáva, že až sa niečo stane, čo s predmetom zmluvy súvisí. Váš problém patrí do okruhu spotrebiteľských sporov.

Vo Vašom prípade by som znova napísal doporučený list danej spoločnosti, kde riadne zdôrazníte, že s týmto postupom nesúhlasíte a podmienky zmluvy, ktorú ste podpísali nie sú v súlade s dohovorom sprostredkovateľa. A to je dôvod na odstúpenie od takejto zmluvy. Zároveň ak pri danej spoločnosti chcete ostať, by som navrhol novú zmluvu s predom stanovenými podmienkami tak aby boli v súlade s Vašou vôľou a prejavom Vašej vôle.

Pokutu resp. poplatok by som neuhrádzal. Pokiaľ budete potrebovať pomôcť neváhajte kontaktovať mňa, alebo kolegov z nášho centra.

Na záver jedna rada pre všetkých spotrebiteľov, aby si zmluvy skôr než ich podpíšu riadne prečítali, nenechali sa unáhliť sprostredkovateľom, že sprostredkovateľ toho má veľa, a ponáhľa sa. Máte plné právo zmluvu prevziať a ponechať si doma na preštudovanie v kľude a pokiaľ sprostredkovateľ má záujem uzatvoriť s Vami zmluvu príde znova. Okrem toho riadne čítajte hlavne to najmenšie písmo, tam totiž býva napísané často krát to najdôležitejšie.

Želám veľa k spokojnosti využívaných služieb.

Mediačno konzultačné centrum SOVA
Mgr. Martin Dubníček
Mediátor

Máte právny problém? Obráťte sa na našu mediačno-právnu poradňu…