Na občianske právne problémy je tu naša rubrika pripravovaná v spolupráci s mediačno-konzultačným centrom Sova. Ak váš problém spadá do tejto oblasti a ste ochotní ho publikovať (bez uvedenia mena) napíšte ho do našej rubriky a odpovieme aj vám…

Otázka čitateľa:

Ako môžem ukončiť zmluvu so spoločnosťou Orange, ktorej som sa upísal na dva roky za poskytnutie služby Orange doma – TV, internet, pevná linka? Mením adresu trvalého pobytu a na novej adrese mi spoločnosť Orange uvedenú službu poskytnúť nemôže, pretože daná lokalita nie je pokrytá jej signálom.

Spoločnosť Orange podmieňuje ukončenie zmluvného vzťahu zaplatením zmluvnej pokuty vo výške 330€, s čím ja nesúhlasím.

Odpoveď:

V prvom rade treba povedať, že pokute sa asi účastník nevyhne, ak zjavne porušil zmluvné podmienky. Pokuta sa podľa zmluvných podmienok vzťahuje na zľavnené zariadenie. To spoločnosť neprevezme naspäť, pretože po uplynutí obdobia je Vašim majetkom.

Vás sa porušenie zmluvných podmienok týkať asi nebude, pretože v čase podpisu dohody o poskytnutí služby ste nemali v úmysle sa presťahovať. Podľa občianskeho zákonníka § 545 ods 3 „Ak z dohody nevyplýva niečo iné, nie je dlžník povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, ak porušenie povinnosti nezavinil,“ vyplýva, že nie je Vašou vinnou, že spoločnosť nie je schopná zabezpečiť službu na novej adrese.

Sú dve možnosti, v prvej sa pokúste so spoločnosťou dohodnúť na rozviazaní zmluvy bez nároku na pokutu vzhľadom na to, že spoločnosť nie je schopná poskytnúť službu. V druhom rade je možné pokiaľ sa niekto nasťahoval na Vašu pôvodnú adresu dohodnúť sa s novým majiteľom na tom, že službu prevezme po Vás. Tým požiadate o prevod na tretiu osobu. Tá prevezme všetky právne nároky po Vás. Držím palce, pokiaľ budete potrebovať neváhajte kontaktovať naše centrum.

Mediačno konzultačné centrum SOVA
Mgr. Martin Dubníček
Mediátor

Máte právny problém? Obráťte sa na našu mediačno-právnu poradňu…