Na občianske právne problémy je tu naša rubrika pripravovaná v spolupráci s mediačno-konzultačným centrom Sova. Ak váš problém spadá do tejto oblasti a ste ochotní ho publikovať (bez uvedenia mena) napíšte ho do našej rubriky a odpovieme aj vám…

Otázka čitateľky:

Dobrý deň, jednoduchá otázka, s o to ťažším riešením (podľa mňa). Ide o to, že bývam v podnájme už od septembra, tu v B. Bystrici a poschodie nado mnou a podo mnou si púšťa nahlas hudbu alebo pán hrá na klávesoch a spieva do toho spolu so svojou dcérou (a prepáčte, ale nejde im to…). Iba raz sa stalo, že to bolo v noci o jednej ráno. Inokedy je to v normálnom čase, medzi 15.00 – 21.00, avšak mladý chlapec, ktorý býva nado mnou si hlasnú hudbu pustí aj o 07.00 ráno (ako dnes napríklad). Niekedy pracujem poobede do 23.00 a nie som nútená vstať o 07.00 ráno…. Bola som sa s nimi už rozprávať, avšak k náprave nedošlo. Veľmi ma to obťažuje, pretože ide o dunenie v izbe, akoby hudba hrala priamo za mojimi dverami… Uvažujem o kúpe koberca…Naozaj neviem, ako tento problém vyriešiť, ale myslím si, že aj keď nejde o porušenie domového poriadku, kde sa píše, že hluk sa nesmie robiť po 22.00, aj napriek tomu by niekde by mal byť podchytený aj takýto problém, nakoľko ide o obmedzovanie osobnej slobody (človek chce ticho po práci, oddych a namiesto toho musí žiť životy iných…).

Odpoveď:

Vážená čitateľka,
Váš problém nie je vôbec ojedinelý, a v susedskom spolunažívaní sa objavia rôzne problémy.

Asi ste analyzovali Váš problém správne, že sa nejedná o porušenie domového poriadku, to však neznamená, že si spolunájomníci môžu v inom čase ako po 22.00 robiť čo im hrdlo či nálada ráči.

Váš problém sa dá riešiť niekoľkými spôsobmi.

Prvým je ešte raz sa pokúsiť o dohovor susedom ako spievajúcim tak i počúvajúcemu hudobnú produkciu. Tento však predpokladám, inak by ste nepísala, bude neúspešný, ale čo ak….

Druhý spôsob je obrátiť sa na majiteľa bytu, ktorý Vám byt prenajal, aby vo veci so susedmi konal, je to jeho povinnosť. Ak hlučnosť totiž prekračuje normy aj počas dňa je možné primeť páchateľa priestupku buď k upusteniu od konania, alebo aby urobil také opatrenia, ktoré vedú k zníženiu hlučnosti. V tomto by mohli pomôcť pracovníci MsÚ v tomto prípade Banskej Bystrice.

Tretím spôsobom je osloviť s problémom mediátora, ten vyzve susedov na mediačné konanie o úprave susedských vzťahov a pomerov. V nej je možné sa dohodnúť napr. na časoch kedy je potrebné zachovať pokoj, prípadne s majiteľom bytu na odhlučnení.

Mediačná dohoda je podľa zákona o medácii platná a záväzná a je potrebné ju dodržiavať.

Záverom by som asi vo Vašom prípade skúsil osloviť zodpovedného, čiže majiteľa bytu. Ten ako prenajímateľ je zodpovedný za riešenie problémových situácii, nakoľko je zodpovedný ako majiteľ za nehnuteľnosť ako takú, a to zo zákona.

Mediačno konzultačné centrum SOVA
Mgr. Martin Dubníček
Mediátor

Máte právny problém? Obráťte sa na našu mediačno-právnu poradňu…