Na občianske právne problémy je tu naša rubrika pripravovaná v spolupráci s mediačno-konzultačným centrom Sova. Ak váš problém spadá do tejto oblasti a ste ochotní ho publikovať (bez uvedenia mena) napíšte ho do našej rubriky a odpovieme aj vám… Odborníci vám odpovedia bezodkladne a na stránkach bude následne otázka i s odpoveďou publikovaná.

Otázka čitateľa:

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu ako riešiť situáciu v ktorej je moja mama. Zdedila po rodičoch rodinný dom spolu s bratom no mama už v tom čase bývala inde takže v RD ostal bývať jej brat. čo už trvá cca 15 rokov. Počas celej doby nechce mamu do domu pustiť aj keď ona by tam chcela aj bývať. Na dom má nárok tak isto mama ako aj jej brat. Keďže tam on býva tak by jej asi mal platiť aspoň nájomné, no on sa s mamou nebaví, robí si v dome čo chce. Mame nadáva. Teraz sa nachádzame v situácii kedy nemáme ani my, jej deti riadne kde bývať a ujo si býva v rodinnom dome sám. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď:

Vaša situácia je naozaj zložitá. V prvom rade treba povedať, že aj keď je mama spoluvlastníčkou má svoje práva a povinnosti voči nehnuteľnosti. Z Vašej otázky nie je jasné či si zákonom stanovené povinnosti počas obdobia, ktoré je spolumajiteľkou nehnuteľnosti plnila, alebo nie. Odhliadnuc od tohto je počínanie Vášho uja možné hodnotiť ako nezákonné užívanie cudzej veci. Pokiaľ ujo nekomunikuje, je vhodné riešiť situáciu pomocou mediátora, pokiaľ nebude možná dohoda o predaji majetku, alebo jeho spoločnom užívaní obrátiť sa na miestne príslušný súd. Ten môže v krajnom prípade nariadiť predaj nehnuteľnosti a rozdelenie finančných prostriedkov medzi vlastníkov. Túto možnosť by som však využil až potom čo sa pokúsite o dohodu s ujom. Vzhľadom na Vašu situáciu a možné aj iné scenáre o ktoré by sa mohol Váš ujo pokúsiť riešil by som situáciu neodkladne.

Mediačno konzultačné centrum SOVA
Mgr. Martin Dubníček
Mediátor

Otázka čitateľa:

Mám otázku, či sa byt, ktorý som nadobudol pred uzavretím manželstva zahŕňa do BSM. Kúpno-predajná zmluva bola podpísaná pred dňom sobáša, avšak k zápisu do katastra došlo už počas trvania manželstva (hoci vklad bol uskutočnený pred). Ďakujem.

Odpoveď:

Čo sa týka nadobudnutia vlastníctva, riadi sa inštitútom zápisu. Čiže dňom kedy bola nehnuteľnosť zapísaná na meno vlastníka v katastri nehnuteľností.

Pokiaľ ste podpísali kúpnu zmluvu pred uzavretím manželstva predpokladám, že kupujúci ste bol sám, a na LV figuruje len Vaše meno. V tomto prípade sa byt do majetku BSM nezahŕňa. Je však treba podotknúť, že pokiaľ Vám manželka na kúpu bytu prispela toto sa už do majetku ráta, resp. zavkladovanie malo byť na vás oboch. Druhou podstatnou vecou je, že pokiaľ ste za stavu manželstva byt rekonštruovali, dokupovali do neho veci, nábytok a podobne tak to všetko tvorí základ BSM, čiže je to masou BSM a tým je to predmetom vyporiadania po rozvode manželstva. Vyporiadanie BSM je možné zo zákona urobiť až po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, a je potrebné si ho dať vyznačiť na rozsudku. Vyporiadanie masy BSM je cestou mediácie oveľa rýchlejšie a lacnejšie ako súdnou cestou.

Mediačno konzultačné centrum SOVA
Mgr. Martin Dubníček
Mediátor