Medailón regionálnych osobností prináša pripomienky nielen na už zosnulé osobnosti Banskej Bystrice, ale aj zaujímavých ľudí, ktorí stále žijú medzi nami. Jednou z takýchto osobností je aj tunajší lekár Karol Mika, ktorý sa dnes dožíva 85. narodenín.

10. 4. 1927 narodil sa na Starých Horách KAROL MIKA, praktický lekár pre dospelých, ktorý často slúžil ako pohotovostný lekár, spisovateľ, publicista. Niektoré svoje skúsenosti napísal v knihe „Príhody pohotovostného lekára“  a „Pohotovostný lekár zasahuje“. Od roku 1994 pôsobí ako súkromný praktický lekár pre dospelých v Banskej Bystrici. Je spoluzakladateľom a zástupcom šéfredaktora časopisu Slovenský lekár,  členom redakčnej rady časopisu Naše liečivé rastliny. Je autorom Fytoterapie a Fytoterapie pre lekárov, ako aj spoluautorom Malého atlasu liečivých rastlín a veľkým propagátorom ich liečivej sily. V periodikách uverejňuje rôzne odborné články, okrem iného je autorom a režisérom niekoľkých zdravotníckych amatérskych filmov a rozhlasovej hry Tri hlasy.

VKMK

Medailón regionálnych osobností pripravujeme v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu osobností, ktorý nájdete tu…