V sobotu oslavuje 70. narodeniny známy banskobystrický historik a sprievodca po Banskej Bystrici Jozef Ďuriančik, ktorý aj keď nie je tunajším rodákom, pozná mesto pod Urpínom určite lepšie, ako väčšina Banskobystričanov.

Jozef Ďuriančik – 70. výročie narodenia

19. mája 1942 sa v Brusne narodil Jozef Ďuriančik, prvý profesionálny sprievodca mestom Banská Bystrica, historik, geograf.

Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Banskej Bystrici a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave históriu a geografiu a postgraduálne štúdium učiteľov. Pôsobil ako stredoškolský profesor na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici, dlhé roky ako externý metodik v Metodickom centre  v Banskej Bystrici a v Inštitúte obchodu a cestovného ruchu v Nitre. V súčasnosti pracuje v Stredoslovenskej galérii a v Informačnom centre ako sprievodca cestovného ruchu a lektor svojich kolegov. Je autorom niekoľkých učebníc, odborno-metodických publikácií a článkov v odborných časopisoch Cestovateľ Geografický časopis. Je stálym prispievateľom časopisu Banskobystrický Permon a autorom seriálu článkov z histórie mesta v časopise MY Banská Bystrica. Je tvorcom projektov: Špecializačné inovačné štúdium z regionálnej geografie a Holocaust a osudy detí Dominika Skuteckého pre Ministerstvo školstva SR a Stredoslovenskú galériu. Podieľal sa na tvorbe relácií Ján Thurzo (2008), Ikony v Stredoslovenskej galériiDominik Skutecký (2009), ktoré odvysielala Slovenská televízia a AZTV v Banskej Bystrici. Výsledkom jeho spolupráce so Slovenským rozhlasom je scenár k relácii Čriepky s problematikou histórie mesta vysielanej v Slovenskom rozhlase Rádiu Regina (2007-2010). V roku 2010 vydal publikáciu o histórii stredovekej Banskej Bystrice Korene medeného mesta.

Tip: Jozef Ďuriančik: Banskú Bystricu ako mesto milujem

Literatúra: Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia / Blanka Snopková, Anna Klimová, Henrieta Albertová. Banská Bystrica : Štatna vedecká knižnica, 2010. S. 58-59.

VKMK

Medailón regionálnych osobností pripravujeme v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu osobností, ktorý nájdete tu…