V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostali priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Na záver dostáva priestor poslanec MsZ za obvod centrum, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková Martin Úradníček.

Do funkcie ste boli vymenovaný ako náhradník až teraz, len niekoľko mesiacov pred novými voľbami. S akými ambíciami ešte do funkcie vstupujete?

Nastupujem na poslanecký post, ktorý sa uvoľnil po abdikácii Viery Dubačovej. Táto skutočnosť ma zaväzuje minimálne k tomu, aby som dokončil úlohy, ktoré mala rozpracované v tomto volebnom období. Ak sa to podarí, rád by som pokračoval aj ako člen sociálnej či kultúrnej komisie, v ktorých Viera Dubačová pôsobila. Samozrejme sa tiež intenzívne zapojím do práce poslaneckého klubu Banskobystrickej alternatívy, ktorá mi je dlhodobo názorovo blízka. Veď práve s jej členmi som pripravoval a absolvoval volebnú kampaň v roku 2014.

Určite sa budem zaujímať o horúce témy, ktoré rezonujú v týchto dňoch. Jednou z nich je napríklad revitalizácia Mestského parku, ktorá bude diskutovaná aj na verejných fórach v priebehu júna.  Ďalšia, pre občanov možno nezaujímavá, ale pre mesto dôležitá, je téma nového usporiadania volebných obvodov. Tá sa bude prerokovávať už na najbližšom zastupiteľstve 26. júna.

Do poslaneckej funkcie vstupujete ako nováčik. Ako ste zatiaľ vnímali prácu primátora Jána Noska a vedenia mesta v tomto období?

Ako občan sledujem prácu všetkých primátorov, ktorí tu dosiaľ pôsobili, veľmi pozorne. V uplynulých volebných obdobiach som bol z ich práce sklamaný. V súčasnosti mám po dlhom čase pocit, že do primátorského kresla zasadol človek, ktorý prináša nášmu mestu viac pozitív ako negatív. Ján Nosko nastúpil do funkcie s nemalými manažérskymi skúsenosťami, čo považujem v tejto pozícii za kľúčový faktor. Nie je konfliktný, má dar trpezlivosti a schopnosť počúvať aj protichodné názory. Čo mi uňho chýba, je silná a zrozumiteľná vízia, ktorá by nadchla a zomkla Banskobystričanov nielen na jedno volebné obdobie. A táto výčitka sa týka aj vedenia mesta.

Ako hodnotíte prácu kolegov v rámci 1. obvodu v tomto volebnom období? Čo sa im podľa vás podarilo, čo nepodarilo?

Priznám sa, že som sledoval predovšetkým prácu mojich kolegov z klubu Banskobystrickej alternatívy – Viery Dubačovej a Pavla Katreniaka. Sú to „ostrieľaní“ poslanci, prácu v teréne dokonale poznajú a ovládajú. Okrem toho ponúkajú stretnutia s občanmi počas pravidelných občianskych poradní, na ktorých sa zúčastňujú aj poslanci za klub Banskobystrickej alternatívy z ostatných volebných obvodov.

Čo sú podľa vás najväčšie problémy v centre mesta, respektíve volebnom obvode číslo 1 ako celku?

Súčasné volebné obvody sú zbytočne veľké a roztrieštené. Aj prvý volebný obvod trpí týmto nedostatkom. Okrem centra k nemu patrí aj neďaleké Uhlisko, ale tiež vzdialenejšie časti Majer, Senica a Šalková. Každá z týchto častí má svoje špecifické problémy. Širšie centrum je na očiach všetkým, lebo ho chtiac-nechtiac navštevujú všetci Banskobystričania. Preto má centrum „vznešenejšie“ problémy ako napríklad rekonštrukcia fontán, mobilná zeleň, revitalizácia parku, oddychové zóny pri Hrone, či cyklotrasy. Na rozdiel od okrajových zón volebného obvodu, kde rezonujú vážnejšie problémy ako verejná doprava, rekonštrukcia a údržba ciest a chodníkov, či verejné osvetlenie.

Je niečo konkrétne, o čo sa ešte chcete ako poslanec pokúsiť v tomto volebnom období?

Profesne pôsobím dlhé roky v mediálnej oblasti. Nedá mi, aby som sa ako poslanec v najbližšom období nezaujímal aj o to, prečo stagnuje propagácia mesta. Napríklad v takých bežných a investične nenáročných oblastiach ako je internet, či mobilné aplikácie. Webstránka mesta je zastaralá a dokonale neprehľadná.  Alebo „výkladná skriňa“ každého mesta – turistické informačné centrum, ktoré je dizajnovo neatraktívne a ponúka naozaj čudesný tovar. Mesto si pred rokmi vysúťažilo nové „turistické“ logo, ale nikde ho nepoužíva a nevie pracovať ani s existujúcou značkou.

Budete sa vo voľbách koncom roka opätovne uchádzať o zvolenie?

Ako ste už spomenuli, medzi poslancami som nováčik. Predovšetkým si potrebujem k poslaneckej práci najprv „pričuchnúť“ a zorientovať sa čo všetko tento mandát ukrýva. V dobrom i v zlom. Na rozhodovanie sa o kandidatúre je podľa mňa ešte dostatok času.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V rozhovoroch na BBonline.sk dostali priestor všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…