V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostávajú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostáva priestor poslanec MsZ za obvod centrum, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková Marián Hlaváč.

Do funkcie ste boli vymenovaný ako náhradník až teraz, len niekoľko mesiacov pred novými voľbami. S akými ambíciami ešte do funkcie vstupujete?

Pomôcť dokončiť rozbehnuté investičné akcie, aktivovať riešenie „Valachovej jamy“ vedľa Mestského úradu a opravu komunikácií centra mesta a prímestských častí.

Poslancom Ste boli už v minulých obdobiach, vstupujete však do novej spolupráce s iným zložením zastupiteľstva i vedenia mesta. Ako ste zatiaľ vnímali prácu primátora Jána Noska?

Pozitívne.

Ako hodnotíte prácu kolegov v rámci 1. obvodu v tomto volebnom období? Čo sa im podľa vás podarilo, čo nepodarilo?

Musím sa plne zorientovať, ale už spomínané vykopané stavenisko trvalo hyzdí a alergizuje náletovými rastlinami stred mesta. Myslím si, že to poslanci nedotiahli. Pribudla nová budova nádražia a rekreačno-korčuliarsky okruh pod Pamätníkom SNP. To je pozitívum aj práce poslancov za 1. volebný obvod.

Čo sú podľa vás najväčšie problémy v centre mesta, respektíve volebnom obvode číslo 1 ako celku?

Revitalizácia fontán v strede mesta a postupná oprava komunikácií v celku, nielen vo forme vysprávok, ktoré sú riešením na jednu sezónu.

Budete sa vo voľbách koncom roka opätovne uchádzať o zvolenie?

Ešte neviem.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…