Stavebný ruch v lokalite Malachovských skaliek sa v uplynulých týždňoch dostal do pozornosti Banskobystričanov a preveriť ho teraz bude musieť aj prokuratúra. Predmetom podnetu, za ktorým stojí opozičná mestská poslankyňa, je rozhodnutie Stavebného úradu mesta, ktoré výstavbu v lokalite povolilo.

„Platný územný plán mesta Banská Bystrica neumožňuje v okolí Malachovských skaliek výstavbu v rozsahu aký sa v týchto dňoch deje,“ tvrdí opozičná poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Hana Kasová (Banskobystrická alternatíva).

Rozhodnutie Stavebného úradu mesta Banská Bystrica, ktoré výstavbu umožnilo, je podľa nej nezákonné. „Obraciame sa na prokuratúru, lebo rozhodnutie mesta vnímame ako nebezpečný precedens. Napriek jasnému vymedzeniu výstavby a regulatívom vyplývajúcim z územného plánu, rozhodol Stavebný úrad v rozpore s ním,“ uviedla Kasová bez menovania ďalších poslancov či aktivistov, ktorí sa podľa nej k podaniu pripojili.

“Investor mal dlhodobú snahu o zmenu územného plánu v tejto oblasti, ale mesto mu na základe nesúhlasného stanoviska Štátnej ochrany prírody, Banskobystrického samosprávneho kraja, Okresného úradu a nás poslancov nevyhovelo. O zmenu sa pokúsil dvakrát, v oboch prípadoch neúspešne. S plným vedomím si napriek tomu podal žiadosť o umiestnenie stavby, o ktorom vedel, že je v rozpore s ÚPN mesta,” dodala poslankyňa.

Samospráva sa s týmto výkladom nestotožňuje. „Odmietame tvrdenie, že rozhodnutie Stavebného úradu by malo vychádzať z nesprávnej interpretácie Územného plánu mesta Banská Bystrica. Naďalej tvrdíme, že rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom. Súlad s verejnými záujmami bol preukázaný súhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov,“ uviedla pre BBonline.sk hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

„Podľa odborného stanoviska Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana z júna 2023 sa plánovaný zámer nenachádza v ochrannom pásme chráneného areálu Malachovské skalky. Stavebný úrad v tomto prípade len rešpektoval záväzné vyjadrenia príslušných orgánov a stavbu rodinného domu v zmysle platnej legislatívy nemal možnosť nepovoliť,“ doplnila.

Aj keď skalisko na vrchole kopca s výhľadom na mesto je najznámejšou súčasťou takzvaných „Malachovských skaliek“, už viac než desaťročie nie je súčasťou rovnomenného chráneného územia. To začína niekoľko desiatok metrov pod ním. Pozemky so skalami a ďalšie v blízkom okolí sú pritom v súkromných rukách už dlhodobo. Od roku 2007 ich vlastní podnikateľ Roman Kvasnička, ktorý stojí za tunajšou developerskou skupinou Profinex.