Zaujímavá a aj výnimočná bude májová Bystrická hodinka. Venovať sa bude areálu s dušou a históriou, ktorý poznajú všetci Banskobystričania.

Areál bývalej Slovenky zohral dôležitú úlohu v starej aj novodobej histórii Banskej Bystrice. Je ohraničený 800-ročnými cestami z Banskej Bystrice do Turca a do Liptova. Je to miesto, na ktoré sa nezabúda.

Nezabúdajú naň ani organizátori obľúbenej Bystrickej hodinky. O areáli bývalej Slovenky bude na májovej Hodinke hovoriť historik Vladimír Sklenka – o dvoch bystrických obilných mlynoch, o bystrickom Železnom hámri, kde strávil detstvo Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, aj o bystrickej stoličkovej továrni, ktorá dodávala nábytok do senátu vo Washingtone. O Furdíkovskej súkenke, ktorá tiež sídlila v týchto priestoroch, porozpráva pani Eva Furdíková.

Májová Bystrická hodinka, venovaná areálu bývalej Slovensky, sa uskutoční vo štvrtok 30. mája od 17.00 h v Národnom dome a jej súčasťou bude aj krátky film so spomienkami na Slovenku. Stretnutie s históriou spríjemnia známi bystrickí muzikanti SklErotic Jazz Band. V rytme swingu začnú hrať už od 16:30 h a potom, po skončení Bystrickej hodinky, až do 22:00 h.

Bystrickú hodinku organizuje o.z. Banskobystrický okrášľovací spolok. Vstup na podujatie je voľný! Program je bohatý, preto štvrtková Hodinka bude dlhšia ako obvykle. Odporúčame rezervovať si miesta na:  info@bbos.sk.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja, Komunitnej nadácie Zdravé mesto.