Aj na túto otázku vám odpovie nový, zdokonalený GIS portál Mesta Banská Bystrica.

Na internetovej stránke banskabystrica.sk môžeme nájsť zdokonalený geografický informačný systém. Doterajší systém bol vytvorený Útvarom hlavného architekta mesta Banská Bystrica ešte v roku 2007. Nový komplexnejší, komfortnejší a obsiahlejší systém ponúkla mestu do skúšobnej prevádzky spoločnosť Gista, s.r.o. z Prešova, ktorá prevádzkuje podobné systémy v ôsmych mestách, medzi ktorými nájdeme napríklad východoslovenskú metropolu Košice.

Zástupcovia prevádzkovateľa a Mesta predstavili nový systém na štvrtkovej prezentácii.

Občania sa k nemu dostanú cez internetovú stránku banskabystrica.sk. Na ľavej strane v ponuke stránky si verejnosť môže kliknúť na „GIS mesta B. Bystrica“. Po otvorení sa zobrazí ortofotomapa, pri čom je kombinovaná s katastrálnou mapou. Verejnosť sa vie dostať k číslu pozemku, zo zákona však nemá prístup k bližším informáciám o vlastníckych pomeroch. Lenže jednoduchým kliknutím môžete zistiť, či sú pozemky vo vlastníctve mesta. Rozbalením položky „Majetok mesta“ a označením jej podpoložky môžete zistiť, či za nepokosený trávnik pred vašim domom môže samospráva, alebo iný vlastník daného pozemku.

„Mojou ambíciou je, aby bol tento informačný systém v blízkej dobe doplnený o mapu bezbariérových vstupov a priechodov,“ načrtol ďalšiu možnosť primátor Mesta Peter Gogola. Pripravuje sa takisto prepojenie s územným plánom. „Pokiaľ nebude schválený nový územný plán mesta, nemôžeme ho aplikovať do systému,“ podotkol riaditeľ ÚHA Ľubomír Keleman. Slúžiť však bude aj Mestskej polícii. Úrad by dokonca mohol pomocou GPS sledovať pohyby hliadok MsP, či kriminalitu v jednotlivých častiach mesta. V systéme je možné vyznačiť aj mestskú zeleň a podľa toho koordinovať starostlivosť o ňu.

Nový systém bude v bezplatnej prevádzke pre samosprávu do konca októbra, pre verejnosť trvale. Mesto má polroka na prípravu a vyhlásenie výberového konania na dodávateľa takéhoto plánu, keďže poskytovateľov je viacero. „Budeme sledovať počet prístupov a takisto kvalitatívnu stránku, kde chceme apelovať na občanov, aby sme dostali spätnú väzbu. Takýto informačný nástroj chceme mať jednoznačne k dispozícii,“ doplnil Gogola. Pre podnety občanov slúži adresa gis@uhabb.sk.