Oblasť Starohorských vrchov a západnej časti Nízkych Tatier, v ktorej sa nachádzajú obce Kalište, Baláže, Hiadeľ,  Pohronský Bukovec, Špania Dolina, Staré Hory a Donovaly, bola počas SNP významným dejiskom povstaleckých bojov a preto sa toto územie v našej novodobej histórii označuje aj ako Partizánska republika.

Doliny a horské hrebene v oblasti Partizánskej republiky poskytujú návštevníkom nielen bezprostredný kontakt s historickými pamiatkami, ale aj nezabudnuteľné turisticko-lyžiarske možnosti.  Tradične ich sprístupňuje aj Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica – vyše polstoročia organizuje v tejto oblasti Lyžiarsky prechod Partizánskou republikou.

Trasa 55. ročníka tohoto podujatia povedie z Donovál popod Jelenskú skalu na Šachtičku, odtiaľ cez Žiare a Selčiansku dolinu do lyžiarskeho strediska, kde je cieľ v Penzióne Čachovo-Selce. Trasa meria 26 km a vedie po vopred vyznačenej a upravenej lyžiarskej stope. Pre prihlásených účastníkov  je zabezpečená doprava osobitnými autobusmi z Banskej Bystrice na miesto štartu a tiež z cieľa naspäť do Banskej Bystrice.

Štart bude v sobotu 17. februára 2018 o 8.45 h na Donovaloch. V cieli účastníci obdržia upomienkový odznak a v prípade záujmu si môžu v Penzióne Čachovo zakúpiť občerstvenie. Podrobnejšie informácie a text propozícií  55. ročníka Lyžiarskeho prechodu Partizánskou republikou,  si môžu záujemci pozrieť na webovej stránke Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica.