Jednou z možností ako stráviť voľný čas, je vodná turistika, ktorú aj v našom meste môžeme realizovať napríklad splavovaním Hrona, ktorý patrí k najobľúbenejším riekam na splav na Slovensku.

Lucia Fabriciusova
Lucia Fabriciusová

Zaujímavým úsekom pre splav je Nemecká – Iliaš, v rámci ktorého si vodáci, rekreační športovci a tiež aj rodiny s deťmi môžu užiť zábavu a vyskúšať svoje padlovacie schopnosti. Veľkým plusom je, že v tomto úseku v blízkosti toku rieky, ktorý prechádza cez viaceré obce, sa nachádzajú reštaurácie a tiež miestne kempy. Banská Bystrica je však v tejto oblasti v úzadí, pretože neposkytuje vodákom prístavisko, ktoré by im slúžilo na oddych a občerstvenie.

Podľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu prejde len banskobystrickým úsekom Hrona niekoľko desiatok tisíc vodákov ročne. Každý prechádzajúci raftár či kanoista je potenciálnym návštevníkom Bystrice, ktorý však kvôli chýbajúcej lodenici prichádza o možnosť spoznať mesto, nehovoriac o tom, že mestu tak uchádza značná časť klientely.

Nevyužívame to, čo máme ako na dlani

Ako sa v rámci vypracovávania predbežných plánov na stavbu lodenice ukázalo, problémom nie je dispozícia Hrona. Jeho koryto je v našom meste dostatočne široké a najvhodnejšiu časť na výstavbu prístaviska tvorí priestor pri Malej železničnej stanici. Z pohľadu cestovného ruchu je jeho plánované umiestnenie taktiež zaujímavé – od Námestia SNP a teda väčšiny kultúrnych pamiatok,  reštauračných a kaviarenských prevádzok, sa nachádza len pár minút peši. Napriek tomu, že vodáci by podobnú možnosť oddychu uvítali, výstavba prístaviska je naďalej v nedohľadne a mesto tak znova prichádza o jednu z možností ako sa zviditeľniť a podporiť cestovný ruch. Som toho názoru, že Bystrica má návštevníkom čo ponúknuť, a to či už z kultúrnej, historickej alebo gastronomickej stránky. Aby sa tak však aj stalo, mesto by si malo v oblasti cestovného ruchu určiť v blízkej dobe ďalšie priority a vybudovanie vodáckeho prístaviska k nim určite patrí.