Bývalý minister dopravy a niekdajší kandidát na primátora Banskej Bystrice Ľubomír Vážny bol v pondelok 26. novembra prezidentom republiky Ivanom Gašparovičom vymenovaný do funkcie podpredsedu vlády pre investície.

O podobnej funkcii pre Vážneho sa hovorilo hneď po marcových voľbách, k jeho vymenovaniu ale došlo až v závere novembra. Najdôležitejšie úlohy nového podpredsedu vlády budú zabezpečovanie koordinácie veľkých investičných projektov s predpokladanými nákladmi nad jednu miliardu eur, hodnotenie potreby a reálnosti takýchto veľkých investičných projektov a predkladanie štúdie uskutočniteľnosti a konkrétnych návrhov financovania a výstavby investičných projektov vláde. Okrem toho bude koordinovať využívanie eurofondov v programovom období 2014 – 2020, z tohto dôvodu sa Ľubomír Vážny postaví na čelo Rady vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020.

„Je potrebné aby Slovensko zadefinovalo svoju stratégiu rozvoja hospodárstva do roku 2030, kde mám ambíciu aby ju neschválila iba vláda, ale aby sme ju bez politizácie predložili do Národnej rady. Pokúsime sa aj o získanie ústavnej väčšiny o takomto zákone, aby sa pri rôznych politických zmenách takáto línia Slovenska držala. Slovensko najviac dopláca na to, že pri zmene politickej štruktúry sa menia aj názory na rozvoj krajiny,“ povedal po vymenovaní v prezidentskom paláci Vážny. Ten chce vo funkcii aj zrýchliť a odbyrokratizovať proces prideľovania eurofondov, ale zároveň preniesť väčší diel zodpovednosti na ich konečných prijímateľov.