V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostal priestor poslanec MsZ za obvod Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa  Ľubomír Motyčka.


Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Som rád, že som súčasťou tímu, ktorý podporuje pozitívne aktivity vedenia mesta. Výrazne sa zlepšila propagácia mesta, čo je v oblasti môjho pôsobenia. Výrazne sa pritom znížili náklady na jednotlivý tlačené propagačné materiály a narástla propagácia na internete. Stabilne sa rozvíja informačné centrum. Mojou úlohou ako poslanca a predsedu komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu je aktivizovať pracovníkov na MsÚ, umožňovať im pritom, aby robili samostatne a tvorivo. Podporovať pritom aj iné aktivity. Napríklad otváranie a zatváranie Banoša, či iné menšie aktivity, ktoré dvíhajú regionálne povedomie jednotlivých častí mesta.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Som rád, že Banská Bystrica má po dlhom čase tvorivého primátora a tvorivé vedenie mesta. Všetci spoločne majú ťah na bránku, rozvíjajú aktivity, ktoré sú užitočné už teraz a profitovať sa z nich bude aj v budúcnosti. Ide napríklad o škôlky a školy v súvislosti s ich opravami. Ide o dlhodobo zameškané investície, ktoré sa výborne rozbehli. Mestu pribúdajú zariadenia i objekty o ktorých ešte pred pár rokmi len málokto sníval. Že treba ešte veľa urobiť? Nuž, veľa sa zanedbalo, veľa práce je stále. Páči sa mi pritom aj schopnosť akceptovať a vstrebávať do mesta rôzne aktivity občanov.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Na Fončorde, či v Podlaviciach vidím ako najväčší problém to, že sa tu dlhodobo neinvestovalo. Situácia sa zmenila, investuje sa do ciest, chodníkov, do celej infraštruktúry. Spokojnosť ľudí to zatiaľ neprináša, lebo ani lepšie finančné možnosti mesta neumožňujú riešiť všetko naraz. To je však nastúpený trend a som presvedčený, že o pár rokov to už bude výrazne viditeľné. Dobiehajú sa síce desaťročia, ale postupne to ide.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Chcem stáť pri všetkých pozitívnych aktivitách mesta, rozvíjať i naďalej propagáciu mesta i jeho okolia. No a za najťažší oriešok, s ktorým si zatiaľ neviem poradiť, je dostať na vyššiu úroveň plážové kúpalisko. Problémy narastajú, prenajímateľ ich pomenúva, no riešenia sú v nedohľadne. Môj tlak bude v tomto smere pokračovať, pričom sa nebránim ani pomoci spoločnosti, ktorá plážové kúpalisko v rámci prenájmu obhospodaruje.

Budete sa v budúcoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

S najväčšou pravdepodobnosťou áno.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…