V piatok 12. októbra sa v Ľubietovej uskutoční slávnostná inaugurácia poštovej známky venovanej minerálom úzko spätým s touto, kedysi slávnou baníckou obcou.

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody: Slovenské minerály znázorňuje minerály libethenit a euchroit.

Libethenit bol prvýkrát opísaný práve v Ľubietovej a meno dostal podľa vtedajšieho nemeckého názvu obce Libethen. V roku 1823 ho pomenoval nemecký mineralóg August Breithaupt.

Zhruba v tom období bol objavený aj minerál euchroit. Pôvod jeho názvu je v gréckom eu – dobrý a chros – farba. Euchroit je krásny smaragdovozelený.

Poštovú známku s obrazovými motívmi minerálov libethenit a euchroit navrhol akad. mal. Karol Felix, autorom rytiny je akad. mal. Rudolf Cigánik.

Slávnostná inaugurácia sa uskutoční v piatok 12. októbra o 15:00 h v priestoroch Obecného úradu v Ľubietovej.