Na konci roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostáva priestor poslankyňa MsZ za obvod Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín a Uľanka Ľubica Laššáková.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Za najväčší prínos pre Banskobystričanov považujem autobusovú stanicu – aj keď je na ňu v posledných dňoch veľa rôznorodých reakcií – pre mňa je podstatné, že autobusová stanica tu je, napriek tomu, čo sa pohovorilo – slúži obyvateľom a slúžiť  bude aj naďalej.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Keďže sme primátora Jána Noska v našom politickom klube podporovali aj v tejto investícii – to je záležitosť, na ktorej sme pracovali spolu. Rovnako sú tu zrealizované rekonštrukcie materských škôl a škôl celkovo, ako aj výstavba detských ihrísk v meste  – v tomto pokračujeme spolu ďalej. Z tohto pohľadu je zrejmé, že si prácu primátora Jána Noska veľmi vážim. Jeho ľudské vlastnosti i profesionalitu.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Za najväčší problém vo volebnom obvode, ktorý zastupujem považujem cesty (presnejšie hlavnú Podlavickú cestu, ktorá, bohužiaľ, patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju a za štyri roky sa s jej rekonštrukciou nepodarilo ani len začať, nie je odkanalizovaná, je samá diera, poplátaná, skrátka, veľmi zlá vizitka nielen pre cca 5 tisíc obyvateľov z Tajova, Riečky, Králik a Kordík ale aj návštevníkov týchto zaujímavých historických obcí a turistov, ktorí smerujú víkend, čo víkend do Kremnických vrchov.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Verím, že v tomto roku sa konečne podarí zrealizovať parkovacie plochy, ktoré máme dlho v pláne. Tak isto v tomto roku plánujem  ihrisko, na mieste starého, doslúženého. Je viac menších rekonštrukcií, ktoré chcem zrealizovať a rovnako to platí aj o severných okrajových mestských častiach, ako je Uľanka, Nový svet, Jakub, či Kostiviarska, ktoré boli dlhé roky odsúvané. V tomto volebnom období sa tam podarilo zrekonštruovať niektoré chodníky, budovu starého obecného úradu v Uľanke,  plánujeme s pomocou mesta urobiť most v Jakube a ďalšie investície.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Na to, či sa rozhodnem kandidovať aj v ďalšom volebnom období vplýva viac faktorov. Rozhodnem sa podľa zdravého rozumu a môjho vlastného úsudku. To sa mi zatiaľ vždy osvedčilo.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…