Projekty premeny lokalít Kostiviarska a Bánoš sa budú inšpirovať aj deviatimi ideovými štúdiami študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Ich návrhy vychádzali aj z územného plánu mesta Banská Bystrica a v mnohom odzrkadľujú predstavu vedenia mesta.

Podľa hlavného architekta mesta Banská Bystrica Ľubomíra Kelemana by mali byť lokality multifunkčné. Určené nielen na voľnočasové aktivity či športovo-rekreačné využitie, ale mali by poskytovať aj služby a bývanie. Ako zdôrazňuje primátor mesta Peter Gogola: „Banská Bystrica potrebuje hodnotné územie, na ktorom dokážu obyvatelia mesta oddychovať zmysluplným spôsobom.“ O lokalite Kostiviarska má už primátor jasnú predstavu a miesto v nej má aj zakomponovanie mnohých prvkov predstavených študentmi SPU. „Do Kostiviarskej je výborná dopravná dostupnosť a to predurčuje túto lokalitu na riešenie, ktoré mám teraz v hlave,“ uviedol Gogola. V krátkom čase tiež mieni prezradiť aj spôsob, akým by mesto chcelo realizovať premenu lokality Kostiviarska. A aj keď sa zdá, že premena lomu v Kostiviarskej má pred kopcom Bánoš prednosť, primátor dodáva: „Ak nájdeme partnerov, môže to ísť aj súbežne. V každom prípade, v tejto chvíli mesto nemá investičné prostriedky na to, aby to robilo zo svojich zdrojov. Čiže riešenie vidím vo vytváraní verejno-súkromných partnerstiev.“

Ako ukázali študentské práce, základom je funkčne využiť potenciál konkrétnych území, ale tiež zachovať niektoré pôvodné prvky, prípadne ich využiť v rámci výstavby či land artu  (diela tvorené priamo v prírodnom prostredí z prírodných – pôvodných materiálov). Ich návrhy sa snažili maximálne využiť všetky aspekty jednotlivých lokalít. Aj tie na prvý pohľad negatívne, ako napr. zložitý terén kameňolomu, ktorý sa dá využiť esteticky ale aj funkčne (napr. na skalolezectvo). Vypracovaniu štúdií predchádzali prieskumy, v rámci ktorých museli študenti osobne prejsť celý terén lokality, ktorej premenu pripravovali. V kolektívoch potom vypracovali deväť štúdií. Tri pre lokalitu Bánoš a šesť pre Kostiviarsku. Ponúkajú aj niekoľko na Slovensku unikátnych prvkov, ktoré by nemuseli byť prehliadnuté.

Študenti neboli ovplyvnení finančným stropom a medze sa nekládli ani fantázii. Projekty vychádzali zväčša z prepojenia istej časti obytných plôch s kultúrnymi, športovými, spoločenskými a prírodnými časťami. Tie do obytnej časti veľmi nezasahujú a sú jasne oddelené. Poskytujú priestor pre čo najširšiu skupinu Banskobystričanov, ale i ľudí z blízkeho okolia či turistov. V lokalite Bánoš študenti napríklad do návrhu s názvom „…medzi nebom a zemou…“ zahrnuli aj vyhliadkovú vežu s kaviarňou, fit dráhu či bobovú dráhu. Štúdia „Krajina v meste, mesto v krajine“ plánuje okružnú bežeckú dráhu, U-rampu či bludisko. A „Libasha city“ počíta s výškovou terasovou výstavbou, amfiteátrom, lesoparkom, hipo trasou, opičou dráhou a rozprávkovým lesom pre najmenších. Študenti Bánoš aj premostili tzv. zeleným mostom, ktorý by mohol tvoriť hlavný dopravný ťah do lokality. Tieto štúdie si tiež museli poradiť s neľahkou úlohou – estetickým včlenením cintorína.

Väčšia návrhová konkurencia bola pri premene lomu v Kostiviarskej. Originálne pôsobili prvky šachu v štúdii „Endemit park Banská Bystrica“, ktorá počíta so šachovými stolíkmi a osvetlením v tvare šachových figúrok. Navrhuje tiež minigolfové ihrisko, skate park a amfiteáter využiteľný ako klzisko. „Príroda vs. technika“ by návštevníkom dopriala aj petangové ihrisko či street galery. Ideová štúdia „Kostiviarska Čo by kameňom dohodil“ ponúka tienidlo a hracie prvky z prútia, kamenný labyrint, kamenné posedenie, ale i detský lanový park. Na land art, vínne pivnice, skalolezectvo či outdoorové fitness prvky sa zas orientuje štúdia „Zeleňolom“. Upozorňuje tiež na možnosť využitia pôvodnej flóry ako botanickej záhrady a pohráva sa s ideou záhrady zmyslov (hmatové chodníky, aromatické kvety) a jašteričko parkom, ktorý by tvorili napr. lavičky v tvare jašteričiek. Navrhuje tiež kvetinovú lúku s možnosťou využitia na let teplovzdušným balónom. Taktiež chce územie preklenúť, aby bolo bezbariérové. Návrh „Svet kameňa“ sa pre zmenu trochu ponoril do tematiky vesmíru a ponúkol by napríklad betónové gule pripomínajúce planéty. A štúdia „Nohami na zemi, hlavou v oblakoch“ navrhuje steny na maľovanie, margarétkovú lúku či červený most inšpirovaný erbom mesta Banská Bystrica.

Študenti spoluprácu s mestom Banská Bystrica vítajú. Pracovali totiž na reálnom projekte a aj keď je nereálne, aby niektorý z nich bol kompletne zrealizovaný, či už z dôvodov finančných alebo kvôli odlišnosti predstáv kompetentných, jednotlivé prvky navrhované študentmi možno dostanú reálnu podobu.

S návrhmi na premenu lokalít Kostiviarska a Bánoš sa môžete podrobnejšie oboznámiť od 11. do 20. marca 2011 na prízemí Radnice mesta Banská Bystrica. Kompletné štúdie by mali byť čoskoro zverejnené aj na internetovej stránke mesta.