Literárny fond udeľoval v spolupráci s umeleckými združeniami ceny v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia za rok 2014.

Ocenenie divadlo ST2Udeľovanie cien prebehlo v pondelok 1. decembra, v Zichyho paláci v Bratislave, za prítomnosti riaditeľa Literárneho fondu pána Ladislava Serdahélyho, podpredsedu rady Dušana Jamricha a členov sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla, rozhlasu a zábavného umenia. Medzi ocenenými umelcami boli aj dvaja členovia umeleckého súboru Divadla Štúdio tanca.

Tibor Trulik získal prémiu za choreografiu k predstaveniu Babylonská veža, ktoré je jeho choreografickým debutom. Výročnú cenu za interpretačný výkon v predstavení From side of a man From side of a woman získala hlavná predstaviteľka predstavenia Lenka Rajchmanová.

Lenka Rajchmanová získala cenu ako najmladšia ocenená.