Literárne a hudobné múzeum Štátnej vedeckej knižnice pozýva na ďalšie pokračovanie workshopov tvorivého písania. S perom v ruke tak môžete prísť a zamyslieť sa nad otázkami: Čo je to vlastne tvorivé písanie? Je možné naučiť sa písať básne či prózu? Ako zistíme, že máme talent na písanie literatúry?

„Nemá zmysel pokúšať sa o definíciu talentu, a zvlášť nie básnického. Kým napríklad každý uzná, že človek bez hudobného sluchu ťažko môže byť talentovaný muzikant, na poéziu nijaký ekvivalent hudobného sluchu netreba – stačí predsa papier, pero a chuť čosi vytvoriť. Čo už môže byť také ťažké na zliepaní niekoľkých riadkov dokopy?“ (Jozef Urban: Utrpenie mladého poeta).

Nebude sa však len teoretizovať, ale záujemcovia si budú môcť vyskúšať ďalšie metódy, ktoré prispievajú k tvorivému písaniu. Tentokrát sa v múzeu zamerajú na výtvarné diela, na ich potenciál vplývať na tvorbu textu. Predstaví sa niekoľko diel (poézia a próza), ktoré boli inšpirované vizuálnym umením. Vítaní sú všetci, ktorí píšu umelecké texty, alebo by chceli s touto aktivitou začať.

 „Treba si uvedomiť, že literatúra je určená na to, aby čitateľa fascinovala a celkom programovo v ňom vzbudzovala úctu a obdiv voči človeku, ktorý dokázal napísať to, čo sme my, čitatelia, napísať nedokázali. Ak zároveň sami píšeme, treba si povedať, že miesta pod slnkom poézie je nadostač – a ujde sa aj pre nás.“ (Jozef Urban: Utrpenie mladého poeta).

To všetko  sa uskutoční 8. februára o 15.00 h v expozícii Literárneho a hudobné múzea (ŠVK, Lazovná 9, 2. poschodie). Workshopom vás bude sprevádzať literárna kurátorka Eva Urbanová, Nezabudnite si pero, ide sa tvoriť!