LHM ponúka v sobotu 21. mája počas Noci múzeí a galérií 2016, pestrý program pre všetky vekové skupiny. V každej expozícii prebehne v určených hodinách hlavný, hodinový, program. Návštevníci si tiež môžu vychutnať komentované prehliadky až do neskorých nočných hodín.

babkarsky_salon(Nielen) pre najmenších je na nádvorí ŠVK o 15-tej hodine pripravené interaktívne činoherno-bábkové predstavenie Divadla pod balkónom Šaško a kráľ. Deti sú do hry priamo zapojené, pomáhajú šaškovi, ktorého kráľ vyhnal z kráľovstva, hľadať takú rozprávku, ktorú ešte nikto nevidel a nepočul.

Od 16.00 do 19.00 h, sa uskutoční v Galérii v podkroví origami workshop pod názvom Umenie papiera. O 17-tej hodine zaznejú v expozícii Ľudové hudobné nástroje na Slovensku Ľudové rezonancie v podaní miestneho mladého folkloristu. Návštevníci si budú môcť prakticky vyskúšať hru na rôznych nástrojoch a dozvedia sa zaujímavé informácie o typických, ale aj menej známych ľudových nástrojoch.

O 18.00 h, bude prebiehať hlavný program na dvoch miestach. Expozícia Múzeum – domov múz láka návštevníkov na program nesúci názov zbierky od významnej slovenskej poetky Zlaty Solivajsovej Kľúč od každých dverí, ktorý návštevníkov metaforicky zavedie do životov vybraných spisovateľov prostredníctvom múzejnej video dokumentácie.

Ako vtipne pokračuje Tajovského motto Život musí mať cveng? To sa návštevníci dozvedia v Pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského v Tajove v rovnomennom programe o 18.00 h. Reč bude aj o ďalších významných tajovských rodákoch, najmä Jozefovi Murgašovi a Eduardovi Gregorovi. Program sa uzavrie celkom netradične: pre návštevníkov je pripravené zaujímavé prekvapenie!

Pripomienka významných osobností mesta sa uskutoční počas tradičnej komentovanej prehliadky cintorínmi. Záujemcovia sa o 21.00 h, stretnú pred budovou ŠVK a následne sa spoločne s pracovníčkami múzea presunú na evanjelický a katolícky cintorín.