Stredoslovenské múzeum pripravilo voľné pokračovanie úspešného podujatia Listovanie históriou. Návštevníci expozície v Matejovom dome mali v marci tohto roku jedinečnú možnosť neformálne sa porozprávať nielen o histórii s autormi píšucimi o minulosti Banskej Bystrice. Marcové nedeľné popoludnia tak svojím rozprávaním spríjemnili návštevníkom autori – Mgr. Jozef Ďuriančík (Korene medeného mesta), Mgr. Karol Langstein (Banskobystrické šibalstvá), p. Ján Baláž (Domy starej Bystrice, Banská Bystrica v premenách času …) a PaedDr. Slavomíra Očenášová – Štrbová PhD. (Moja Banská Bystrica).

Na stretnutie s vami sa už túto nedeľu tešia autori úspešných publikácií – Radvaň monografia mestečka a monografie Sásová a Rudlová – PhDr. Marcel Pecník a PhDr. Vladimír Sklenka. Súčasťou podujatia je aj predaj publikácie tejto autorskej dvojice – monografie Sásová a Rudlová. Po besede sú všetci návštevníci srdečne pozvaní na prechádzku expozíciou Matejovho domu.

„Po úspešnom cykle stretnutí s autormi v Matejovom dome je pre nás veľkým potešením pozvať všetkých Bystričanov na voľné pokračovanie tohto podujatia. Tento krát, trochu netradične sa vám predstavia naši kolegovia, ale najmä úspešní autori – PhDr. Marcel Pecník a PhDr. Vladimír Sklenka “ uviedla Mgr. Jarmila Ďurišová z Matejovho domu.

Knihou Radvaň – monografia mestečka založili historici PhDr. Marcel Pecník a PhDr. Vladimír Sklenka edíciu Historia magistra vitae. Po publikácii o Radvani, ktorá zaujala nielen čitateľov, ale i odbornú verejnosť zostali len prázdne pulty kníhkupectiev. Dvojica autorov preto dlho neváhala a spracovala ďalšiu mestskú časť – Sásová a Rudlová. Táto monografia je tak už druhou v poradí z edície, ktorej cieľom je propagácia zaujímavých zákutí stredoslovenského kraja širokej verejnosti.

Monografia Sásová a Rudlová ponúka na viac ako 200 stranách prehľadný sumár informácií o prírode, vývoji chotára, architektúre, ľudovej kultúre, školstve, spolkovom a športovom živote v tejto časti nášho mesta. Kniha je obohatená o množstvo zaujímavých a dodnes nepublikovaných fotografií a ilustrácií.

„Návštevníci sa okrem neformálnej diskusie pri šálke kávy s autormi knihy o mestskej časti Sásová a Rudlová môžu tešiť aj na prehliadku expozície v sprievode historika nášho múzea – PhDr. Vladimíra Sklenku“, dodala Jarmila Ďurišová.

Matejov dom – moderná expozícia venovaná histórii mesta bola slávnostne otvorená pri príležitosti jubilejného stého výročia založenia Mestského múzea v Banskej Bystrici. Táto audiovizuálna expozícia si získala obdiv nielen z radov odborníkov, ale teší sa i priazni laickej verejnosti. Múzeum roka 2009 je pre vás otvorené od pondelka do piatku v čase od 9,00 do 17,00 hod. a v nedeľu od 10,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 17,00 hod.