Takmer dvojročná snaha vedenia mesta, mestských poslancov a Krajského pamiatkového úradu začína vchádzať do praxe. Už v najbližších týždňoch vyrastú v centre Banskej Bystrice terasy, ktoré nebudú zakrývať historické pamiatky a budú musieť mať podobný dizajn.

terasa docasna
Dočasná terasa pred Thurzovým domom.

Na Námestí SNP vznikali pod titulom letných terás kaviarní a reštaurácií zastrešené samostatné stavebné objekty. Tie často zakrývali aj historické budovy, ktoré tak zostali z veľkej časti zakryté. Popri niektorých sa nedalo ani prejsť. Po novom jasne uvidíme napríklad Thurzov dom, pred ktorým už nebude môcť vyrásť drevená zastrešená terasa, ale posedieť ti tu budeme môcť nanajvýš pod slnečníkmi.

Podobu všetkých terás bude posudzovať Krajský pamiatkový úrad. Nebudú navyše môcť byť reklamnými nosičmi, na jednotlivých prvkoch totiž bude iba označenie prevádzky.

Podľa nových pravidiel bude musieť byť odstup letných terás od budov minimálne trojmetrový. Terasy nebudú môcť byť stavbami a prekryté budú len slnečníkmi alebo markízami. Použité nebudú môcť byť PVC plachty a vylúčené sú aj akékoľvek bočné steny. Povolené bude len priehľadné zábradlie do výšky 1,5 metra proti vetru, napríklad zo skla, no nebude môcť byť po celom obvode terasy. Prevádzky už nebudú môcť mať priamo na terasách ani chladničky či výčapy, a tak nehrozia ani elektrické káble položené medzi budovami a terasami.

Takéto pravidlá zastupiteľstvo schválilo ešte vlani v júni, no aj keď samospráva prípravu zásad zriaďovania terás konzultovala s Cechom hostinských, ozvali sa aj ďalší prevádzkovatelia terás a majitelia budov s ich požiadavkami. Tieto boli čiastočne zapracované a komplexne nový materiál s niektorými úpravami schválili mestskí poslanci v uplynulý utorok.

terasa bazantNajvýraznejšie zmeny, sa týkali možnosti umiestnenia aspoň jednoduchých výčapov pre prevádzky, ktoré majú svoje priestory v pivničných priestoroch. Výnimku na Námestí SNP ohľadom možnosti pripojenia markízy priamo na budovu, dostala len reštaurácia Zlatý bažant, hraničiaca s Dolnou ulicou. Tej sa ale oproti minulosti terasa výrazne skráti, pričom sa uvoľní peší koridor, ktorý ešte vlani terasa križovala.

Výnimku dostali aj pódia pod terasami na Dolnej ulici. Na Námestí SNP budú môcť mať najviac necelých 20 centimetrov. V prípade Dolnej ulice by ale hrozilo ich kaskádovité riešenie, a tak po predchádzajúcom súhlase pamiatkárov tu budú môcť byť pódia i vyššie. V prípade tejto ulice, s ohľadom na jej priestorové možnosti, budú môcť byť terasy naďalej priamo pri budovách.