Terasy na Námestí SNP budú mať jednotný dizajn a rovnakú farbu. Nemali by už výrazne zakrývať fasády historických budov.

námestieNa najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva sa dostane materiál, ktorý upravuje zriaďovanie tzv. letných terás v Pamiatkovej rezervácii Banskej Bystrice. Presne definuje vzhľad vonkajších obslužných zariadení a určuje aj ich farbu. Tieniaci materiál slnečníka alebo markízy môže byť iba vo svetlých pastelových, svetlých béžových alebo v bielej farbe. Reklama je zakázaná, bude možná len na leme slnečníkov, svoje logá budú môcť mať iba prevádzkari konkrétneho podniku. Taktiež nebude možné opláštenie bočných strán terás a to ani prehľadným materiálom. Výslednú podobu terás bude schvaľovať Úrad hlavného architekta (ÚHA).

„Mesto chce určiť pravidlá pre prevádzkovanie letných terás na Námestí SNP, aby naše krásne budovy nezakrývali rôzne plastové stánky. V dokumente budú zakotvené pravidlá aké typy terás, slnečníkov a markíz budú môcť byť používané,“ vysvetľuje Miroslav Rybár, prednosta MsÚ v Banskej Bystrici.

Podľa prednostu bol tento proces dlhodobo zanedbávaný a je úspechom, že sa do diskusie o vzhľade Námestia zapojili majitelia budov, prevádzkovatelia podnikov, pamiatkový úrad, pracovníci mestského úradu aj poslanci mestského zastupiteľstva. „Dokázali sme vytvoriť dokument, ktorý výrazne skrášli naše Námestie a priblíži ho krásou a kvalitou k centrám iných miest z Európy,“ vyjadril spokojnosť Rybár.

Nové nariadenia sa dotknú až budúcej letnej sezóny, toto leto zostane vizuál terás na Námestí SNP ešte v pôvodnej podobe. K atraktivite centra Banskej Bystrice by mohla prispieť aj tohtoročná rekonštrukcia plôch a výmena zeleného asfaltu.