Aj počas leta má kultúrne centrum Záhrady mnoho aktivít, ktoré v programe síce nevidíte, ale môžu vám priniesť viac možností trávenia času v tomto priestore.

DSC_0107Sú to najmä brigády a dobrovoľnícke aktivity, ktoré organizujú pracovníci KC Záhrada aby naďalej zveľaďovali exteriér Záhrady pre ďalšie aktivity. Vďaka získaným finančným prostriedkom z grantových programov nadácii je možné realizovať výstavbu petangového ihriska, letnej kuchynky, rozšírenie konceptu komunitných záhradok, výstavbu chodníkov a osadenie novej vstupnej brány. Verejný priestor Záhrady tak dostane jednotnejší a atraktívnejší vzhľad a takisto ponúkne ďalšie možnosti trávenia voľného času.

KC Záhrada pozýva počas nasledujúcich dní od 10. do 12. augusta a potom od 17. do 19. augusta na dobrovoľnícku brigádu pre všetkých, ktorí chcú pomôcť k vytvoreniu krajšej, pohodlnešej a zaujímavejšej Záhrady.

Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti HEINEKEN Slovensko v rámci programu Pohoda za mestom a vďaka programu Šanca pre váš región Nadácie Orange.