Tradičná letná odstávka spojená s vypúšťaním bazénov banskobystrickej Plavárne Štiavničky sa nečakane predĺži. Svoje brány tento rok uzatvorila 17. júla a od 16. augusta mala opäť otvoriť svoje brány. Nestane sa tak. V tom čase sa ešte len začne s napúšťaním bazéna.

Môžu za to viaceré okolnosti. „Počas prípravy podkladov na nanášanie izolačných vrstiev vyrovnávacej nádrže pod 50 metrovým plaveckým bazénom sa zistilo, že povrch bol v zlom technickom stave. Realizátor prác musel pristúpiť k zmene technológie úpravy povrchu a nasadeniu vysoko výkonného tlakového čističa. Po odstránení všetkých nestabilných starých, ako aj pevných pôvodných povrchových vrstiev, sa všetky vzniknuté nerovnosti následne upravili. Momentálne prebieha samotné izolovanie, avšak procesy schnutia vo vlhkom prostredí sa nedajú urýchliť. Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže sa tak z vyššie uvedených dôvodov predĺžila do 14. augusta 2023. Následne sa začne s postupným napúšťaním vyrovnávacej nádrže i napúšťaním samotného 50 metrového plaveckého bazéna,“ priblížila banskobystrická samospráva na sociálnej sieti.

Počas letnej odstávky štandardne dochádza k vypusteniu a následnej dezinfekcii bazénov, výmene piesku vo veľkoobjemových filtračných nádobách, ako aj izolovaniu vyrovnávacej nádrže 50 metrového plaveckého bazéna.

„Súčasťou prác sú aj drobné opravy obkladov a dlažby, maľovanie priestorov vestibulu i čistenie okien a vzduchotechniky. Novinkou bude nové osvetlenie v parnej saune,“ dopĺňa mesto.

Odstávka, ktorá mala pôvodne trvať štyri týždne, sa tak pre spomínané nepredvídateľné okolnosti predĺži. Nová plavecká sezóna na Plavárni Štiavničky odštartuje až 28. augusta.