Na oddelení rádiológie v Rooseveltovej nemocnici používajú moderný systém rozpoznávania hlasu a prevodu reči do textovej podoby.

Z pracovnej náplne lekárov vyplýva diagnostika spojená s písomným vyhodnocovaním nálezov. Klasickým spôsobom sa informácie  v rámci diagnostiky a vyhodnocovania nálezu na oddelení rádiológie diktovali do diktafónov, následne sa  zvuk prepísal do textovej podoby a lekár to skontroloval. Tento zdĺhavý proces je už minulosťou.

Vďaka systému vyvinutému a používanému na rozpoznávanie hlasu a prevod reči sa tak na oddelení nezanedbateľne zvyšuje efektivita práce. Vyšetrí sa väčší počet pacientov a výrazne sa skráti doba vyhodnocovania.

Systém môže používať každý, kto hovorí zrozumiteľne a kto dokáže sledovať prepisovaný text na obrazovke. Pracuje s najväčším slovníkom na slovenskom trhu. Čím viac slov obsahuje, tým je väčšia pravdepodobnosť, že program rozpozná hovorené slovo správne. Dajú sa doň dokonca aj pridávať vlastné výrazy.