Po viac ako štyridsiatich rokoch sa na pultoch kníhkupectiev opäť objaví výnimočný titul slovenského prozaika a dramatika Petra Karvaša, ktorého život bol neodmysliteľne spätý s Banskou Bystricou. Práve knihou V hniezde sa ako skúsený autor vrátil do svojho rodiska a do medzivojnových rokov, ktoré tu prežil ako dieťa.

Peter Karvaš pátra v hlbinách vlastnej pamäti, z ktorej sa vynárajú spomienky na rodičov, najmä na milovanú mamu, starú mamu, spolužiakov a učiteľov, na život v Banskej Bystrici. Farbisto opisuje ulice a zákutia mesta v 20. a 30. rokoch: novorenesančnú vilu na Hornej ulici s ateliérom starého otca Dominika Skuteckého, námestie (vtedy ešte Masarykovo) s lákavými obchodíkmi, Benického a Ebnerov dom, Dolnú ulicu či proletársky Hušták a tiež tetu Vansovú v dome pri Bystričke.

Mesto v Karvašových spomienkach vytvára citové a sociálne zázemie pre generáciu, ktorá napokon dospela v Slovenskom národnom povstaní, a hoci Karvaš oživuje hlavne „svet včerajška“, jeho krásy i tragédie, v rozprávaní môžeme rozoznať črty, ktoré nezostali iba minulým svedectvom. Kniha V hniezde tak môže byť svojím nadčasovým jazykom a témami podnetným čítaním nielen pre generácie narodené v 20. storočí, ale aj pre publikum, ktoré sa s Karvašovým písaním ešte nemalo možnosť zoznámiť.

Kniha vychádza v banskobystrickom vydavateľstve Literárna bašta v grafickej úprave Terezy Maco. Druhé vydanie knihy, ktorú Peter Karvaš písal počas normalizačného zákazu a svetlo sveta uzrela v roku 1981, je doplnené o fotografie z rodinného albumu Karvašovcov a Skuteckých, ktoré sú dnes súčasťou archívu Stredoslovenskej galérie. Kniha je tiež obohatená doslovom literárnej vedkyne Zuzany Bariakovej.

Nové vydanie knihy V hniezde si od stredy 18. januára môžete zakúpiť výhradne v kníhkupectve Artforum na Námestí Štefana Moysesa 7 v Banskej Bystrici alebo v internetovom obchode vydavateľstva Literárna bašta. Od polovice februára sa kniha dostane do širšej distribúcie. Verejné uvedenie knihy do života sa uskutoční v najbližších mesiacoch.

Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Kniha vyšla s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Vydanie knihy bolo realizované s podporou Mesta Banská Bystrica.