Jozef Slaný organizuje rekvalifikačné a kompas kurzy, s možnosťou absolvovať ich zdarma pre ľudí evidovaných na úrade práce. Pri výučbe kurzov používa metódy, ktoré uľahčujú zapamätanie. Spája teóriu s praxou. 

Predstavili by ste sa našim čitateľom a objasnili im čomu sa venujete?

Moje meno je Jozef Slaný a organizujem kurzy v Banskej Bystrici a okolí. Ako absolvent odboru učiteľstvo technických a odborných predmetov mám prehľad v rôznych oblastiach. Najbližšie sú mi ale témy počítačov, psychológie a komunikácie.  

Aké kurzy ponúkate? 

Ponúkam hlavne rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných. Je samozrejme možné prihlásiť sa na kurz aj keď nie ste nezamestnaný. V tom prípade je potrebné zaplatiť plnú cenu kurzu. Aktuálne ponúkam  kurzy ako plánovanie kariéry, ako sa pripraviť pred a po pohovore, ako si vybrať vhodnú prácu a podobne. Manažérske zručnosti je kurz, ktorý vedie môj bývalý spolužiak, súčasný manažér Tomáš Uhliar. Kurz spája teóriu s praxou prostredníctvom zaujímavých cvičení ako napríklad simulácia stresovej situácie, kreatívne riešenie problémov a mnoho iných. Z kurzov spomeniem ešte veľmi obľúbený – Office guru. Je to kurz zameraný na kompletný Office balík – Word, Excel a PowerPoint. Kurz sa zameriava hlavne na rýchlu orientáciu v týchto troch programoch bez toho, aby zbytočne zaťažoval ľudí funkciami, ktoré sú veľmi zložité, či málo používané.

Prečo robíte kurzy pre nezamestnaných?

K myšlienke kurzov pre nezamestnaných ma priviedol kamarát, ktorý spomínal ako robil lektora pre jednu firmu. Veľmi si pochvaľoval túto prácu. Bola to pre neho nielen zábava, ale získal taktiež veľa zaujímavých poznatkov. Preto som sa po dlhšej úvahe pustil do prípravy kurzov. Nevedel som však pre koho by mali byť určené a na čo by mali byť zamerané. Po rozhovore s ním som zrazu vedel presne čo chcem. Učiť v škole ma nikdy nelákalo, pretože mi školský systém príde ťažkopádny, nakoľko nedostatočne prepája teóriu s praxou. Pomocou mojich kurzov môžem naučiť ľudí to, čo ich naozaj zaujíma a čo aj v živote reálne využijú. Práve preto som sa rozhodol robiť kurzy pre nezamestnaných – vidím v tom zmysel. Čo neviem sám naučiť, to prenechám iným. To znamená, že nie všetky kurzy budem viesť ja. V oblastiach, ktoré mi nie sú úplne blízke mi budú pomáhať ľudia, ktorí sa danou zručnosťou živia, ako som už predtým spomenul. Z dlhodobého hľadiska neľutujeme svoje činy, ale svoju nečinnosť. Je veľmi jednoduché po dlhšom čase na úrade práce spadnúť do „pohodlia nečinnosti“ a začať o sebe pochybovať a ostávať spokojný s tým ako sa veci majú. Je samozrejme ľahšie sa učiť niečo nové, no nie zároveň úplne neznáme.

Koľko vaše kurzy stoja?

Pokiaľ ste vedený na úrade práce, máte ich možnosť absolvovať zdarma, to znamená rekvalifikovať sa bezplatne. Budú vám preplatené úradom práce. Ceny kurzov sú rôzne, najlacnejší kurz stojí 69€, najdrahší kurz manažérskych zručností 590€. 

Aké kurzy plánujete v budúcnosti?

Plánujem rôzne zaujímavé kurzy a to konkrétne: kurzy angličtiny, tvorba grafiky alebo kurz sebavedomia, ktorý je už takmer hotový.

Na ktorý z kurzov sa najviac tešíte, keď ho spustíte?

Najviac sa teším na spustenie kurzu sebavedomia, lebo v ňom vidím veľký potenciál ako pomôcť ľudom. 

Ako váš kurz sebavedomia môže pomôcť ľudom? 

Veľa ľudí si myslí, že má zdravé sebavedomie. Avšak mnohokrát si ľudia mýlia sebavedomosť a namyslenosť. Zdravé sebavedomie nie je o tom byť perfektný, dokonalý, neomylný a podobne. Zdravé sebavedomie je podľa môjho názoru prijať sám seba aj s chybami. Rešpektovať sa, mať sa rád, vedieť sa voľne vyjadriť, či už vo vzťahoch alebo práci. Ako nájsť sám seba a ako sa mať  rád práve tu a práve teraz. Kurz zdravého sebavedomia ľuďom môže pomôcť vo zvýšení sebadôvery, naučí človeka, že z postele sa vstáva s radosťou, ukáže mu ako sa nebáť ísť do akcie, alebo ho navedie k lepším rozhodnutiam. 

Ako často bývajú vaše kurzy organizované?

Kurzy podľa určitej témy plánujem v priemere raz za mesiac. Aktuálne termíny budem priebežne zverejňovať na internetovej stránke www.genedu.sk