V nedeľu 1. mája zavítalo na banskobystrické plážové kúpalisko v rámci Celoslovenskej výstavy psov s medzinárodnou účasťou takmer 1400 týchto najlepších priateľov človeka. Domáci miláčikovia svojich pánov, ale aj poriadne šidlá zastupujúce 183 psích plemien prítomných zaujali a BBonline.sk bolo pri tom.