Mesto Banská Bystrica dnes začalo s obnovou Kukučínovej ulice od križovatky s Hornou ulicou po križovatku s ulicou Československej armády. Výsledkom budú opravené miestne komunikácie  a  chodníky.

Pred časom bola rekonštruovaná horná časť ulice, teraz spodná pod Priorom.

V čase od 20. júla do 10. augusta 2011 bude uzatvorená Kukučínova ulica v úseku od križovatky s ulicou ČSA po Hornú ulicu – pod Priorom. Prevádzkovatelia MHD v Banskej Bystrici z tohto dôvodu upozorňujú na zmeny trás liniek premávajúcich po tomto úseku. Autobusy s číslom 20, 33, 35, 36 a 43 tak budú presmerované na náhradnú trasu.

Vyššie uvedené linky budú premávať po trase Železničná stanica – 29. augusta – Partizánska cesta – Horná – Kukučínova, kde sa napoja na svoju trasu. Zastávka Námestie slobody nebude týmito linkami obsluhovaná. Autobusy budú zastavovať na zastávkach 29. augusta a Partizánska cesta.

Uzávierka komunikácie je úplna a neplatí teda len pre autobusy MHD, ale aj pre všetkých ostatných vodičov. Rozdelená pritom je do dvoch etáp:

1.etapa

Úplná uzávierka Kukučínovej ulice od križovatky s Robotníckou ulicou po križovatku s ulicou Československej armády. V tejto časti budú odstránené staré obrubníky, ktoré nahradia  novými a odfrézuje sa povrchová časť vozovky. Obchádzková trasa pre vozidlá smerujúce od Skuteckého ulice smerom k  Námestiu slobody bude cez Hornú ulicu s možnosťou odbočenia doprava na križovatke s ulicou Československej armády pred mestským úradom. Obchádzka  bude vyznačená dočasným zvislým a vodorovným dopravným značením.

Vjazd do Robotníckej ulice bude povolený len dopravnej obsluhe. Vozidlá smerujúce z Námestia slobody na Skuteckého ulicu použijú obchádzkovú trasu cez Cestu k nemocnici a Rudlovskú cestu.

2. etapa

Odfrézuje sa povrchová časť vozovky Kukučínovej ulice od križovatky s Hornou ulicou po križovatku s Robotníckou ulicou a položí sa nový asfaltový koberec v celej dĺžke Kukučínovej ulice. V tejto časti bude platiť  uzávierka Kukučínovej ulice od križovatky s Hornou ulicou po križovatku s ul. Československej armády. Obchádzkové trasy budú totožné ako v prvej etape, ale vstup do Robotníckej ulice bude cez ulicu Československej armády s  tým, že sa zmení organizácia dopravy z jednosmernej komunikácie na obojsmernú. Celá uzávierka bude trvať maximálne do 10. augusta 2011.

Na mape je zvýraznená plánovaná trasa obchádzky MHD:


Zväčšiť mapu