Quantcast

Komplexná obnova miestnych komunikácii v rámci PPP projektu realizovaného spoločnosťou EUROVIA SK pokračuje v ďalších častiach mesta.

Od piatku je uzatvorená Kukučínova ulica, ktorú z posledného obdobia poznáme najmä pre dlhé kolóny, ktoré sa na križovatke pod touto ulicou pri Priore tvoria z dôvodu úpravy koryta Rudlovského potoka.

Ako na svojich stránkach informujú prevádzkovatelia MHD v Banskej Bystrici – Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a SAD Zvolen, svoje trasy zmenia linky mestskej hromadnej dopravy č. 20,35,36 a 43, ktoré sú presmerované cez ulicu Cesta k nemocnici a Rudlovská cesta. Zastávky na Skuteckého a zastávku Rudlovská cesta – STV, nebudú počas uzávierky Komenského ulice obsluhované. Z dôvodu stavebných prác a úplnej uzávierky Kukučínovej ulice menia svoju trasu aj linky 101 a 102 DPM BB, ktoré budú premávať po náhradnej trase v smere do Starej Sásovej – Cesta k nemocnici – Rudlovská cesta – Kollárova – Nám. Š. Moysesa – Horná –Komenského – … Dočasne sa tak rušia zastávky Skuteckého a Horná – Prior, pre smer do Sásovej.

Uzávierka by mala trvať do nedele 1. mája.