Projekt Banskobystrického okrášľovacieho spolku Podaj ďalej mal pri svojej vlaňajšej premiére pozitívne odozvy medzi verejnosťou. A tak aj v tomto roku budú dobrovoľníci odovzdávať svoje zručnosti generáciám.

Prvé tohtoročné stretnutie v rámci projektu Podaj ďalej sa uskutočnilo v utorok 12. marca v Komunitnom centre Fončorda. Viac ako dvadsať dievčat a žien spoločne šilo látkové vrecká na potraviny. S myšlienkou šitia vrecúšok prišli seniori, ktorí tiež chcú žiť ekologicky a obmedzovať plasty v domácnostiach. Po oslovení aktívnej mamičky z banskobystrického OZ SPOSA Miriam Korinekovej, ktorá kurz odborne zastrešila, bolo už len treba prísť a začať šiť. No a že o tému majú záujem aj tí mladší, svedčí účasť šiestich žiačok zo ZŠ Narnia a dvoch stredoškoláčok. Zaujímavé je, že kurzu sa zúčastnila aj seniorka z Michaloviec, ktorá v našom meste trávi čas s vnúčatami.

Podaj ďalej je trojgeneračný projekt spolupráce a odovzdávania zručností a skúseností medzi mládežou, seniormi a rodičmi detí so zdravotným znevýhodnením. Jednoduchá, pritom však veľmi potrebná myšlienka. Je totiž dôležité odovzdávať svoje zručnosti tým, ktorí v nich nevynikajú, alebo len nemali možnosť sa ich naučiť. Myšlienka vznikla minulý rok. Banskobystrický okrášľovací spolok (BBOS) oslovil  členov regionálneho centra o.z. AkSen, aktívny senior, OZ SPOSA a Komunitného centra Fončorda a vznikla skupina aktívnych dobrovoľníkov, ktorí mali za úlohu vymyslieť workshopy pre deti a študentov. Aktívni seniori, rodičia a dobrovoľníci sa okamžite chopili myšlienky a začali organizovať tvorivé dielne, workshopy a kurzy. Do projektu sa aktívne zapojila aj Základná škola Narnia, ktorej žiaci sa dlhodobo venujú dobrovoľníctvu aj na pôde Komunitného centra Fončorda, ako aj študenti Gymnázia J. G. Tajovského a SPŠ J. Murgaša. Seniori, zdatní v domácich a technických prácach, učili mladých ľudí základným technickým zručnostiam na tzv. technických prácach, ale napríklad aj pečeniu či štrikovaniu. Mládež (SPŠ J. Murgaša) zas seniorov učila pracovať s fotografiou. Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením učili mladých ľudí (Gymnázium JGT) používať šijacie stroje, no a na oplátku oni spolu so seniormi absolvovali počítačové kurzy a kurz práce s dotykovým telefónom.

Kruh odovzdávania zručností sa neuzavrel. Má svoje pokračovanie, pretože kde je vôľa, dobrí ľudia sa vždy nájdu. Podaj ďalej bude pokračovať ďalšími aktivitami. Najbližšie to bude zachovávanie tradičných banskobystrických receptov pre štvrtú generáciu. Od starých mám dnešných starých mám pre ich vnúčatá. Pokiaľ máte zaujímavý recept pochádzajúci z nášho regiónu, ktorý sa rozhodne oplatí zachovať a nie je dnes už veľmi známy, ozvite sa mailom na: info@bbos.sk