Vo štvrtok 19. novembra o 17-tej h, v priestoroch Thurzovho domu uvedie historik, geograf, publicista a profesionálny sprievodca cestovného ruchu Jozef Ďuriančik do literárneho života knihu s názvom ZLATÝ VEK MEDENÉHO MESTA.

Zlatý_vek_medeného_mesta_plagátStredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva na predstavenie pútavej knihy o Thurzovsko-fuggerovskej mediarskej spoločnosti a zlatých časoch kráľovského mesta na Hrone. Ide o publikáciu, ktorá by určite nemala chýbať v knižnici žiadneho Banskobystričana.

Po nečakanom úspechu predchádzajúceho titulu z pera Jozefa Ďuriančika – Korene medeného mesta, prichádza na pulty kníhkupectiev jeho voľné pokračovanie pod názvom Zlatý vek medeného mesta.

Čitateľ sa pri listovaní dozvie viac o situácii, v ktorej sa ocitlo mesto pod Urpínom v 16. storočí, keď konzervatívni mešťania zubami-nechtami bránili tradičné mestské výsady proti expandujúcim podnikavým Thurzovcom z Levoče a augsburským finančníkom Fuggerom. Publikácia zároveň podrobnejšie predstavuje fenomén Thurzovsko-fuggerovskej mediarskej spoločnosti, ktorý v tých časoch zásoboval meďou a medenými výrobkami nielen Európu, ale aj celý civilizovaný svet, zdôrazňuje prínos knihy historik a recenzent Milan Šoka.

Aj napriek tomu, že metropola stredného Slovenska nie je rodiskom Jozefa Ďuriančika, zviditeľňovaniu histórie Banskej Bystrice sa autor knihy venuje už desaťročia. Vyštudovaný učiteľ, ktorý strávil za katedrou celý svoj profesionálny život, sústredil svoj záujem predovšetkým na regionálnu históriu. Dlhoročné skúsenosti  a poznatky nadobudnuté z intenzívneho historického výskumu odovzdáva ďalej aj na dôchodku, a to aj ako vyhľadávaný profesionálny sprievodca mestom.

Získané vedomosti historik pretavil do viacerých propagačných publikácií, ku ktorým patria napríklad aj Banská Bystrica – Stopy židovskej prítomnosti, Po stopách Dominika Skuteckého, alebo už spomínané Korene medeného mesta. V roku 2012 si Jozef Ďuriančik za svoj aktívny prínos pri propagácii Banskej Bystrice prevzal z rúk primátora prestížne ocenenie Cena mesta Banská Bystrica. Knižná novinka Jozefa Ďuriančika vychádza v náklade 480 ks aj vďaka finančnej podpore Mesta Banská Bystrica.