Známa banskobystrická režisérka prebrala v nedeľu večer v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave Krištáľové krídlo za filantropiu. Krištáľové krídlo je ocenením za mimoriadne ľudské aktivity, ktoré sa v tomto roku udeľovalo už po šestnásty raz.

„Viera Dubačová prostredníctvom divadelnej tvorby upozorňuje a pomáha riešiť sociálne problémy, ktoré sú prítomné v spoločnosti. Založila Divadlo z Pasáže, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím, čím výrazne pomohla pri ich začleňovaní sa do spoločnosti. Spolu s kolegami vytvorili aj chránené bývanie pre svojich hercov, kde môžu plnohodnotne žiť. Je riaditeľkou Medzinárodného festivalu komunitného divadla a bola tiež ambasádorkou Európskeho roka boja proti chudobe,“ približuje kariéru laureátky ocenenia stránka podujatia pod záštitou prezidenta republiky. V tomto roku prišlo organizátorom celkom 380 návrhov na udelenie ocenenia, pričom najviac návrhov smerovalo práve do kategórie filantropia, ktorá sa udeľovala po tretíkrát. Celkovo boli ocenené osobnosti z deviatich oblastí.

„Ďakujem pánu Bohu za silu, celej rodine za podporu a tiež všetkým mojim blízkym a spolupracovníkom za to, že uverili myšlienke, že umenie môže poľudšťovať. Že umenie môže meniť nielen mňa vo vnútri, ale aj celú krajinu,“ povedala na slávnostnom galavečeri Dubačová.

Rodáčka z Nitry pôsobí už viac než tri desaťročia v Banskej Bystrici. Divadelná bábkoherečka a režisérka, zakladateľka Divadla z Pasáže, spoluzakladateľka Divadla Ivana Palúcha a Divadla v Záhrade, riaditeľka Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia – to je len stručný prehľad doterajšej činnosti Viery Dubačovej. Držiteľka ceny primátora mesta za rok 2001, je druhé volebné obdobie tiež poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.