Po štvrtkovej žiadosti banskobystrickej samosprávy o spoluprácu pri identifikácii možného pôvodu zvýšeného zápachu, ktorá smerovala viacerým firmám v priemyselnom areáli v Slovenskej Ľupči, informovalo mesto o prvých výsledkoch. Oslovené firmy za uplynulé obdobie nerealizovali zmeny vo svojich prevádzkach a nezaznamenali ani žiadne havárie.

„Spoločnosť ČOV a. s. Slovenská Ľupča, ktorá spracováva najmä priemyselné odpadové vody a biomasu z výroby priemyselného areálu Slovenská Ľupča – Príboj nás ubezpečila, že nedochádza k uvoľňovaniu zdraviu škodlivých látok do ovzdušia,“ informovalo mesto s tým, že na šírená zápachu sa majú aktuálne podieľať najmä poveternostné podmienky ako nízky tlak, hmly či vyššia teplota spojená s vlhkosťou vzduchu.

„S ohľadom na aktuálny stav počasia požiadala spoločnosť ČOV a. s. výrobné podniky, ktorých odpadové vody spracúva, aby dočasne znížili výrobu. Mesto Banská Bystrica bude situáciu naďalej sledovať a v prípade potreby podnikne ďalšie kroky,“ doplnila samospráva vo vyhlásení.