V súvislosti s častejším intenzívnym zápachom, ktorý cítia obyvatelia mnohých častí Banskej Bystrice, samospráva mesta požiadala o súčinnosť viaceré spoločnosti v regióne. „Keďže podľa popisu zápachu predpokladáme, že je „biotického“ charakteru, listom sme požiadali o súčinnosť regionálne spoločnosti Biotika, a. s., ČOV, a. s. a Evonik Fermas, a. s., ako možných pôvodcov,“ informuje mesto na sociálnej sieti.

Samospráva spoločnosti žiada o informácie, či v mesiacoch apríl a máj nezmenili technologické procesy, logistiku materiálových postupov či iné činnosti pri výrobe, spracovaní odpadov a podobne, ktoré by mohli viesť ku nepríjemnému stavu. O výsledkoch plánuje mesto následne informovať.