Quantcast

Mesto už aj tento rok inštalovalo vodné hmly, ktoré v posledných rokoch v centre mesta slúžia na krátke ochladenie počas letných dní. Jedna v týchto dňoch pribudla znovu na Námestí SNP a ďalšia v parku pod Pamätníkom SNP pri korčuliarskej dráhe. Osadenie tretej, ktorá bývala predtým na Námestí Slobody, mesto ešte len pripravuje.