Vo štvrtok 5. januára vykoná polícia osobitnú kontrolu na cestách okresu B. Bystrica. V rámci objektívnej zodpovednosti nemusia byť vodiči zastavení priamo na ceste, ale polícia rozhodnutie o uložení sankcie za spáchaný správny delikt pošle držiteľovi vozidla poštou