Plánovaná skúška varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky sa v piatok, 8. júla napoludnie neuskutoční. Vyplýva to z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Realizovaná tak nebude hlasitá skúška elektromotorických sirén a na zvyšných elektronických sirénach bude vykonaná iba technická tichá skúška z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému Okresného úradu Banská Bystrica.