Quantcast

Príbuzní a známi pacientov hospitalizovaných v FNsP F. D. Roosevelta ich aktuálne nemôžu navštíviť. V súvislosti s nárastom výskytu akútnych respiračných ochorení či chrípky bol od tohto týždňa až do odvolania vydaný zákaz návštev pacientov na všetkých oddeleniach.