Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici zaevidoval v Banskobystrickom kraji v uplynulom, 38. týždni celkom 488 nových prípadov ochorení na Covid-19. Oproti 37. týždňu ide o 17% nárast chorobnosti. Najviac chorých bolo v okresoch Detva, Krupina a Žarnovica. Od začiatku septembra RÚVZ zároveň pozoruje zvyšujúci sa trend výskytu aj v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Najviac ochorenie postihuje osoby vo veku 45-54 rokov, druhou najčastejšie postihnutou skupinou sú mladí vo veku od 20-24 rokov.